REKLAMA

Prezes Vectry: regulatorzy rynku wykazują pewną bezwładność

Tomasz Żurański, prezes Vectry podczas odbywającego się w Warszawie 12. Forum Gospodarczego Time przyznał, że dyskusje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące przejecie Multimedia Polska były długotrwałe i wymagały przeprowadzenia wielu analiz, ale były merytoryczne i ocenia je pozytywnie.

– Do jednego nie udało nam się przekonać regulatora, by nie analizował skutków przyjęcia z punktu widzenia rynków lokalnych, a całego rynku krajowego – mówił Tomasz Żurański.

– Z natury rzeczy regulatorzy w swych działaniach odwołują się do tradycji i wykazują pewna bezwładność, więc nie tak łatwo przekonać ich do zmiany podejścia – dodał Żurański.

Według niego, operatorzy kablowi powinni mieć w przyszłości prawo do podejmowania działań konsolidacyjnych na rynku i regulator powinien być na to otwarty. – Wierzę, że w działaniach regulatorów duch liberalny będzie brał górę – stwierdził prezes Vectry