REKLAMA

Problem spółki Vectry z poznańską Galerią Malta

Przejęta przez Vectrę w 2016 r. poznańska spółka Horyzont Technologie Internetowe chce świadczyć usługi telekomunikacyjne w Centrum Handlowym „Malta” w Poznaniu.

Horyzont chce do tego celu wykorzystać infrastrukturę telekomunikacyjną znajdującą w poznańskiej galerii handlowej, jednak jak wynika z projektu decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla operatora do Galerii Malta wygląda na to, że kierował swe żądania do niewłaściwego podmiotu.

Poznański operator z wnioskiem o zawarcie odpowiedniej umowy wystąpił do spółki Galeria Malta, która ma siedzibę w Warszawie na początku listopada 2017 r. Ze względu na niezawarcie umowy operator skierował sprawę do UKE.

W trakcie postępowania zarządca centrum handlowego poinformował regulatora, że nie jest właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się w galerii. Jest nim spółka P.K. Tele z Warszawy, która specjalizuje się m.in w budowie i zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną w centrach handlowych.

W projekcie decyzji dla Horyzontu UKE stwierdził więc, że  dostęp do infrastruktury P.K. Tele nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania, bo operator wystąpił o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się w centrum handlowym należącej do spółki Galeria Malta, tj. „istniejącej kanalizacji technicznej (rurociągi, przepusty, drabinki kablowe, koryta, studnie), a w przypadku ich braku istniejące włókna optyczne oraz miejsca na instalację naszych przełącznic światłowodowych (ODF)”, a ta takiej nie posiada.

W tej sytuacji UKE zdecydował w projekcie decyzji, że operator uprawniony jest jedynie do wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oraz utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.

Tymczasem z danych UKE wynika, że w poznańskiej Galerii Malta usługi telekomunikacyjne świadczą już Orange, Netia, GTS (obecnie T-Mobile) oraz spółka SGK Projekt. Przy czym tylko GTS dysponuje łączem światłowodowym.