REKLAMA

Proces legislacyjny wskazuje na start KPO jeszcze w tym roku

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informację o postępie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt przeszedł już pracę w Komisji Prawniczej rządu w związku z czym opublikowany został protokół z uzgodnień.

Mowa jest w nim m.in. o problematycznej kwestii liczenia 3-letniego okresu planowania prywatnych inwestycji, informację o czym zbiera się w ramach publicznych konsultacji na potrzeby wyznaczania obszarów wsparcia. Komisja Prawnicza proponowała doprecyzowanie daty startu dla liczenia tego okresu. Przedstawiciele KPRM zaoponowali jednak, argumentując, że sprawa jest niejednoznaczna w świetle tzw. rozporządzenia (unijnego) GBER, które jest podstawą dla krajowych aktów wykonawczych do realizacji programów pomocowych (treść GBER można interpretować rozmaicie i jako czas startu przyjmować sam moment wejścia w życie rozporządzenia, ale równie dobrze start procedury konkursowej na rozdział dotacji).

REKLAMA

KPRM wyjaśnia, że w polskiej praktyce przyjęło się przyjmować moment startu przez ogłoszenie publicznych konsultacji komercyjnych projektów inwestycyjnych. Jak można rozumieć, kancelaria uważa za ryzykowne doprecyzowanie daty startu w akcie wykonawczym skoro niejednoznaczny jest pod tym względem akt wyższego rzędu.

Kancelaria dowodzi ponadto, iż nie ma to praktycznego znaczenia, ponieważ „zarówno przyjęcie projektowanego rozporządzenia, ogłoszenie konsultacji społecznych oraz ogłoszenie konkurencyjnej procedury wyboru nastąpi w tym samym roku”. Tym samym nie będzie problemu z liczeniem 3-letniego okresu dla planów inwestycyjnych.

Ponieważ według planu Kancelarii rozporządzenie o KPO ma zostać przyjęte jeszcze w tym roku (na co zresztą wskazuje zaawansowanie procesu legislacyjnego), to należałoby się spodziewać także w tym roku i konsultacji, i startu naboru wniosków. Co prawda może być to start czysto formalny, ponieważ gros działań na pewno przeniesie się na rok kolejny. Nie ma co prawda pewności, czy powyższy plan zostanie dotrzymany (można usłyszeć i sceptyczne opinie w tej sprawie), chociaż wymagałaby tego opisana powyżej logika legislacyjna i porządek liczenia daty startu liczenia prywatnych inwestycji.

Start KPO w Polsce nie jest jeszcze formalnie ustalony z Komisją Europejską, ale rząd sygnalizował już wcześniej, że rozpocznie program choćby ze środków krajowych jakimi dysponuje Polski Fundusz Rozwoju. Czasu jest jednak już niewiele.