REKLAMA

Projekt bankowy może dać T-Mobile kilkaset milionów

Powyżej 10% kapitałów własnych szacuje Alior Bank wartość 5-letnich świadczeń w ramach wspólnego z T-Mobile Polska projektu bankowego. Wartość tych kapitałów na koniec 2012 r. i 2013 r. wynosiła w okolicach 2 mld zł, stąd minimalna wartość projektu, to 200 mln zł.

Można szacować, że w założeniach partnerów ten projekt wart jest sporo więcej, niż 40 mln zł rocznie. Alior Bank stawia cel pozyskania wciągu pięciu lat we współpracy z T-Mobile liczbę 2 mln klientów, czyli taką samą, jaką dzisiaj obsługuje. Ta baza daje bankowi 1,5 mld zł przychodów netto rocznie, więc na zbliżonym poziomie można szacować projekt z T-Mobile. Zapewne jego przychodowość będzie nieco mniejsza, ponieważ wspólny projekt nie uwzględnia kompletu produktów, jakie dzisiaj oferuje bank.

Jak informują media projekt zakłada pozyskanie części bazy klienckiej, poprzez prosty rebranding marki Alior Sync na "T-Bank" (nazwa nowej marki nie została jeszcze podana). To oznacza, że na starcie nowy projekt będzie miał bazę 250-300 tys. klientów, co dodatnio wpłynie na jego rentowność i tempo zwrotu z inwestycji.

T-Mobile będzie sprzedawał produkty bankowe w swojej sieci oddziałów, odciążając tym samym Alior Bank od rozwoju własnej sieci. Że liczba placówek (blisko 900) nie będzie już rosła, dzięki partnerstwu z T-Mobile, zarząd Alior Banku wzmiankuje w ostatnim sprawozdaniu rocznym.

Operator będzie działał w istocie jako agent banku, wspierając sprzedaż jego produktów własną siecią i reklamą. Będzie miał za to prowizję od wielkości sprzedaży i obrotu na wspólnym produkcie. W sprawozdaniu bank opisuje podstawowe warunki współpracy:

Wynagrodzenie T-Mobile z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składać się będzie z trzech składników:
1) jednorazowego za każdego nowego klienta, który spełni kryteria wskazane w Umowie,
2) miesięcznego w wysokości zależnej od liczby klientów spełniających kryteria wskazane w Umowie,
3) elementu odpowiadającego wartości brutto 35% kalkulacyjnego zysku Oddziału Banku przed opodatkowaniem.

Wartości prowizji partnerzy nie podają, ale w opcji odkupu wspólnego przedsięwzięcia, jaki przysługuje T-Mobile jeden klientów wyceniony został na 400-500 zł. Potencjalnie, w przypadku sukcesu, bankowy projekt może przynieść T-Mobile kilkaset milionów złotych przychodów w pierwszym okresie umowy.