REKLAMA

Projekt dla Grupy Polsat Plus ciągle bardzo ważny dla Asseco

Asseco Poland zanotowała w trzech kwartałach 2023 roku (narastająco) 29 proc. wzrost w przychodów w sektorze przedsiębiorstw. Jak podkreśla Marek Panek, wiceprezes Asseco, to głównie dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży w sektorach energetyki i telekomunikacji. Rekompensuje to grupie relatywnie słabsze wyniki na rynkach zagranicznych i Izraelu.

Marek Panek przyznaje, że na dobrą sprzedaż w dziale telekomunikacja rzutuje przede wszystkim kontrakt z Polkomtelem obejmujący transformację systemów automatyzacji sprzedaży, obsługi i rozliczeń klientów indywidualnych (B2C) Grupy Polsat Plus. 

Cały projekt rozłożony jest na trzy etapy. Asseco ciągle jeszcze koncentruje się się na realizacji pierwszego etapu projektu. Zgodnie z  umową z Polkomtelem z 2021 r. zamówienia składane w ramach współpracy, w odniesieniu do etapu drugiego i trzeciego, będą podlegały odrębnym negocjacjom między stronami (w tym w zakresie ich wyceny) i będą wymagały każdorazowo zgód korporacyjnych na prowadzenie prac nimi objętych. 

Asseco informuje też, że dedykowane, wyodrębnione zespoły realizowały projekty także dla innych klientów telekomunikacyjno-mediowych.

Marek Panek podkreśla, że zespoły, które nabrały doświadczenia w projekcie dla Grupy Polsat Plus będą w przyszłości w coraz większym stopniu wykorzystywane w innych kontraktach.  

Z kolei spółka ComCERT z grupy Asseco  specjalizująca się doradztwie w obszarze cyberbezpieczeństwa w trzecim kwartale podpisała nowe umowy, m.in. z firmami z sektora telekomunikacyjnego w zakresie wsparcia w budowie zespołu SOC, usług cyberbezpieczeństwa czy testów penetracyjnych. Zawarła także umowę z Miastem Rzeszów na budowę Centrum Cyberbezpieczeństwa, którego zadaniem będzie monitorowanie cyberbezpieczeństwa i reagowanie na potencjalne incydenty. SOC ma objąć Miejską Sieć Teleinformatyczną, do której podłączone są m.in.: Urząd Miasta Rzeszowa, Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego czy Miejska Administracja Targowisk i Parkingów.