Projekty techniczne dla gmin

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W zeszłorocznym raporcie UKE dotyczącym działalności gmin w obszarze telekomunikacji, eksperci wskazali, że posiadanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego własnej pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej, studni telekomunikacyjnych, światłowodów, kolokacji) znacząco przyspiesza budowę sieci dostępowych. A gminy posiadające taką infrastrukturę mogą ją udostępniać operatorom w ramach współpracy hurtowej.

(źr. Orange)

Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w cyfrowej transformacji. Zapewnia rozwój gmin, sprawne działanie samorządu, szybkie realizowanie zadań administracyjnych oraz przyjazną obsługę obywateli.

– Rozwój własnej infrastruktury telekomunikacyjnej może być dla gmin świetną inwestycją – mówi Maciej Maciejewski, Kierownik Produktów Hurtowych w Orange. – Zacząć trzeba jednak od projektu technicznego, bez którego nie można uruchomić usług dostępu do kanalizacji kablowej i słupów. Od tego, komu zostanie zlecone wykonanie projektu, zależy jakość całej sieci.

Orange to jedna z największych prywatnych firm, które biorą udział w cyfrowej transformacji Polski. Biuro projektowe tego operatora wykonuje rocznie około 3 000 projektów technicznych. Nie trzeba wcale korzystać z usług telekomunikacyjnych Orange, by zlecić przygotowanie projektu technicznego i wykorzystać go na swoje potrzeby.

– Walka z wykluczeniem cyfrowym jest elementem naszej misji. Priorytetowo traktujemy rozwiązania, które zwiększają powszechny dostęp do szybkiego internetu – mówi Maciej Maciejewski. – Dlatego wykonujemy projekty techniczne także dla podmiotów, które planują stworzenie lub rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, ale nie są przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Orange wykonuje projekty techniczne m.in. dla:

 • gmin,
 • jednostek samorządowych,
 • spółdzielni,
 • instytucji badawczych.

Jako duża organizacja łatwiej dostosowuje się do rygorystycznych wymogów formalnych, którym podlegają m.in. JST. Ma też duże możliwości optymalizacji oferty pod wskazany budżet. W efekcie, gwarantuje indywidualne i dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania projektowe.

– Nasze projekty uwzględniają wielowymiarowość planu infrastruktury telekomunikacyjnej i są zoptymalizowane pod względem kosztowym, technicznym oraz czasu realizacji – dodaje Maciej Maciejewski. – Wykorzystujemy istniejące już elementy infrastruktury, które nie muszą należeć do Orange (na przykład słupy energetyczne) i uzupełniamy je nowymi. W takim wypadku pozyskujemy od właściciela istniejącej infrastruktury warunki techniczne i pozytywną opinię do wykonanego projektu.

Orange realizuje zlecenia kompleksowo, zdejmując z inwestora nie tylko kwestie techniczno-projektowe, ale także niemal wszystkie obowiązki formalne, dzięki:

 • dokonywaniu niezbędnych uzgodnień,
 • pozyskiwaniu warunków technicznych, koniecznych pozwoleń i pozytywnych opinii,
 • zamawianiu map do celów opiniodawczych i projektowych,
 • składaniu wniosków o wypis z rejestru gruntów.

 – Uwzględniamy także dalszą planowaną rozbudowę urbanistyczną wskazanego terenu, żeby można było podłączać do sieci nowe nieruchomości – podkreśla Maciej Maciejewski. – Wymagania dotyczące usług telekomunikacyjnych dynamicznie rosną – m.in. w obszarze przepustowości – dlatego nasze projekty odpowiadają nie tylko na potrzeby bieżące, ale są gotowe także na przyszłe.

Projekty techniczne dla gmin od Orange to:

 • kompleksowe plany całej sieci telekomunikacyjnej;
 • doradztwo technologiczne i wsparcie w definiowaniu potrzeb;
 • elastyczne dostosowywanie do:
  • indywidualnych wymagań inwestora,
  • możliwości budżetowych,
  • otoczenia regulacyjnego;
 • projektowanie z uwzględnieniem:
  • istniejącej już infrastruktury,
  • możliwości komercyjnego wykorzystania infrastruktury,
  • dalszej rozbudowy urbanistycznej terenu (planów zabudowy, planowanych inwestycji),
  • rosnących potrzeb dot. m.in. przepustowości, szybkości i bezpieczeństwa sieci.

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY