REKLAMA

Promax: przychody w górę, zyski w dół

Regionalna sieć kablowa z Wielkopolski opublikowała wyniki za 2019 r. W tym okresie zanotowała ona 48,0 mln zł przychodów, 9,95 mln zł zysku operacyjnego i 10 mln zł zysku netto. Przychody spółki w ub.r. wzrosły, ale rezultat finansowy – choć wciąż więcej niż zadowalający – nieznacznie się pogorszył.

Przychody operatora ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych zwiększyły się o blisko 3 proc., ale dynamikę zapewnia mu wciąż rynek energii elektrycznej, na którym sprzedaż wzrosła prawie 10 proc.

Pogorszenie wyników finansowych spółki jest efektem wzrostu kosztów w kilku pozycjach rodzajowych.

Partnerem działu jest:

Spółka wykazała 5,6 mln zł wydatków na budowę sieci, natomiast całość „Środków trwałych w budowie” na koniec 2019 r. przekraczała 15 mln zł.

W ubiegłym roku wypłaty wspólników wyniosły niespełna 8 mln zł, a kapitał rezerwowy (czyli realnie zyski niewypłacone) urósł do 86 mln zł. Promax jest podmiotem praktycznie niezadłużonym.

W komentarzu do sytuacji związanej z epidemią COVID-19 spółka podała, że nie odczuwa zbytnio negatywnych efektów, a jej przychody w okresie styczeń – kwiecień 2020 (prawie 17 mln zł) nie różniły się zbytnio od przychodów z analogicznego okresu 2019 r.

Sprawozdanie finansowe Promax Sp.j za 2019 r. wraz z notami objaśniającymi (ZIP)

REKLAMA