REKLAMA

Protekcja transmisji danych to mniejsze ryzyko finansowe operatora

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zapewnienie wysokiej jakości i stabilności świadczonych usług jest coraz częściej kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy operatora. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że klienci niezadowoleni z jakości usług po prostu znajdą innego dostawcę. Równie ważnym powodem są stale rosnące i coraz bardziej wyśrubowane wymogi umów dotyczących gwarantowanej dostępności usług i maksymalnego czasu odtwarzania niedziałającego łącza (tzw. SLA, Service Level Agreement).

(źr. Orange)

Nieodtworzenie usługi w ustalonym czasie oznacza dla operatora nałożenie kar umownych. Trend rynkowy jest jasny: normy SLA stają się coraz bardziej wyśrubowane. Częste są zapisy o maksymalnym czasie usunięcia awarii w ciągu 6 godzin – w reżimie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zdarzają się także normy ekstremalne, np. 4h.

Dlaczego protekcja jest potrzebna?

Kary finansowe oraz organizowanie ekip naprawczych (nie tylko telekomunikacyjnych – często potrzebny jest także sprzęt budowlany, itd.) – windują koszty i obarczają ryzykiem wynik finansowy operatora. W razie awarii i niedostępności usługi operator cierpi też wizerunkowo. Obciążone jest Biuro Obsługi Klienta, a sytuacje te przekładają się na odpływ klientów do konkurencji (tzw. churn). Szczególnie dotyczy to operatorów korzystających z łączy na terenach, gdzie realizowane są duże inwestycje (np. budowa drogi, modernizacje infrastruktury). W praktyce bowiem 90 proc. awarii powodowanych jest przez dewastacje, np. koparką. Infrastruktura telekomunikacyjna sama z siebie rzadko się psuje.

Redukcja ryzyka dla operatorów o dużej wrażliwości usługowej

Rozwiązaniem eliminującym takie ryzyko jest protekcja sieci transmisji danych – zabezpieczenie jej przed awariami i zapewnienie rozwiązań zapasowych. Istnieje kilka wariantów realizacji protekcji. Ich wspólny mianownik, to zapewnienie ciągłości działania usługi nawet po wystąpieniu awarii, tak by problem nie był odczuwalny dla odbiorcy usług, a jego usunięcie nie odbywało się pod presją czasu, SLA i kar finansowych. Protekcja sieci to nic innego jak mechanizm redukcji ryzyka operacyjnego i finansowego operatora.

Pakietowa transmisja

To pierwszy, podstawowy, mechanizm protekcji, oparty o usługę pakietowej transmisji danych w sieci Metro Ethernet oraz rozdzielność tras pomiędzy węzłami.

Rozwiązanie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo przesyłu strumienia danych. Jego działanie jest szybkie i niezauważalne w przypadku awarii, choć z ograniczeniem – nie zapewnia fizycznej protekcji łącza do klienta (adresu zakończenia usługi).

Protekcja szkieletowa

Polega na zestawieniu łącza zapasowego. Nie jest ono jednak zapasowe dla konkretnego łącza z punktu A do B, ale służy jako backup – zapasowy ring dla całego zasobu (np. połączenia między całymi miastami). W razie awarii cała transmisja przenoszona jest na ring zapasowy.

Protekcja szkieletowa realizowana jest w oparciu o sieć xWDM.

Protekcja fizyczna

Niewątpliwie najlepsze i najpewniejsze rozwiązanie zabezpieczające przesył danych. Dlaczego? Jest to bowiem nic innego, jak fizyczna realizacja drugiego, zapasowego łącza o takiej samej funkcjonalności jak łącze pierwotne. Zabezpieczenie sieci w ten sposób to jednak wysokie koszty wiążące się z budową odrębnej infrastruktury, jak i późniejszym jej utrzymaniem.

DROP

Usługa skierowana do operatorów sieci regionalnych. Polega na zestawieniu dwukierunkowego ringu teletransmisyjnego Ethernet o przepływności do 100 Gb/s z możliwością odejść na portach 1 GbE i 10 GbE (dlatego jest użyteczna dla minimum 4 lokalizacji na przebiegu łącza podstawowego). Transmisja wewnątrz ringu, w razie awarii, jest przełączana na łącze zapasowe w czasie nie dłuższym niż 50 milisekund.

Jakość i zasięg

Z  rozwiązań Orange w zakresie protekcji sieci transmisji danych, operatorzy mogą korzystać w każdym zakątku kraju. Jako jeden dostawca drogi podstawowej i zapasowej gwarantujemy fizyczną rozdzielność dróg oraz systemową ochronę. Nie tylko jesteśmy w stanie spełnić każde – nawet najbardziej wyśrubowane – wymogi ciągłości transmisji i protekcji sieci, ale także możemy pomóc w ich wyborze.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY