AKCJA SPOŁECZNA

Przedstawiciele sektora ICT apelują do rządu o wprowadzenie specjalnych regulacji

PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE wystosowały wspólny apel do rządu o wprowadzenie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzania napraw urządzeń lub infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ułatwień przy realizacji procesów inwestycyjnych – poinformowały organizacje w komunikacie prasowym. Brak takich rozwiązań stanowi ryzyko dla działania infrastruktury telekomunikacyjnej, uważają zrzeszenia.

Szczególne regulacje umożliwiające dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich miałyby ułatwiać dokonywanie koniecznych napraw i serwisu urządzeń niezbędnych dla utrzymania lub przywracania ciągłości działania sieci, z zapewnieniem asysty policjantów. "Rozwiązania te mogłyby być stosowane w przypadku braku innej możliwości dostępu do urządzeń i infrastruktury i byłyby realizowane z maksymalnym możliwym poszanowaniem praw właściciela nieruchomości" - zaznaczono w dokumencie.

Drugi postulat dotyczy przyspieszenia procedur przy projektach inwestycyjnych poprzez wprowadzenie „ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji”, który zapewniłby możliwość niezbędnej rozbudowy sieci oraz wykonywanie bieżących działań dla utrzymania ciągłości działania.