REKLAMA

Przegląd prasy, piątek

Parkiet: Wniosek Playa też już czeka w UKE

Dodatkowe opłaty za usługi w roamingu w Unii Europejskiej obniżył od środy Polkomtel, operator sieci Plus z grupy Cyfrowy Polsat. Jak informowaliśmy, nowe dodatkowe opłaty, na które zgodził się Urząd Komunikacji Elektronicznej, są o mniej więcej połowę niższe niż wcześniej.

Więcej w: Wniosek Playa też już czeka w UKE (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Po danych osobowych czas na dalsze porządki w cyberprzestrzeni

W maju zaczęło obowiązywać RODO, zaraz potem było o dyrektywie NIS, której implementacją była lipcowa polska ustawa o cyberbezpieczeństwie. W grudniu zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące geoblockingu. A to tylko przedsmak tego, co czeka w najbliższym czasie przedsiębiorców działających na szeroko pojętym rynku cyfrowym. I tak w Parlamencie Europejskim finalizowane są prace nad nową dyrektywą o prawie autorskim (tzw. ACTA II). Na końcowym etapie jest też rozporządzenie o swobodnym przepływie danych nieosobowych – ma uregulować m.in. przechowywanie danych w chmurze. Na stołach unijnych decydentów leżą też projekty: rozporządzenia ePrivacy, dyrektywy w sprawie niektórych aspektów dostarczania treści cyfrowych, noweli dyrektywy o usługach audiowizualnych. Docelowo chodzi o szybkie stworzenie jednego, jednolitego unijnego rynku cyfrowego. Takiego, gdzie podobne regulacje będą obowiązywać we wszystkich krajach.

Więcej w: Po danych osobowych czas na dalsze porządki w cyberprzestrzeni. Co jeszcze planuje UE (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: E-mail to też adres do korespondencji

Uchwała podjęta 28 marca 2018 r. przez Radę Miejską w Rzepinie miała tylko trzy paragrafy. Najważniejszy był pierwszy, ponieważ wyjaśniał powód pozostawienia bez rozpoznania skargi na bezczynność burmistrza, który nie odpowiadał na kierowaną do niego korespondencję. Radni stwierdzili, że pozostawiono skargi bez rozpoznania z powodu braku adresu skarżącej. Zdaniem rady adres poczty elektronicznej podany w skardze, wniesionej również elektronicznie, nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Rady. Sąd był jednak innego zdania.

Więcej w: E-mail to też adres do korespondencji (dostęp płatny)

 

Puls Biznesu: Gigabitowy internet odmieni cyfrową rozrywkę

Nowe obszary cyfrowej rozrywki wyznaczy rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) oraz sztucznej inteligencji. Ale pod strzechy przeniesie je tylko wszechobecny gigabitowy internet. Biznes jest już gotowy na niezbędne inwestycje, ale państwo ma teraz poważną rolę do odegrania, by zbudować dla nich odpowiednie zachęty. Dzięki rozwojowi internetu gigabitowego elementy rozrywki wkraczają dziś w różne sfery naszego życia, także te, które nie są na co dzień z rozrywką kojarzone m.in. w zdrowie, medycynę, edukację, turystykę czy kulturę

Więcej w: Gigabitowy internet odmieni cyfrową rozrywkę (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Qumak szykuje wniosek o restrukturyzację

Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W oddzielnym komunikacie Qumak poinformował o kontynuowaniu przeglądu opcji strategicznych w celu pozyskania inwestora strategicznego.

Więcej w: Qumak szykuje wniosek o restrukturyzację (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Burmistrz Seulu inwestuje w blockchain

Burmistrz Seulu wyda 108 mln USD na rozwój technologii blockchain w mieście. Celem jest wdrożenie technologii blockchain w pięciu dzielnicach w 14 usługach publicznych. Najważniejsze z nich to: świadczenia społeczne związane z rynkiem pracy (m.in. dla pracowników tymczasowych, którzy nie są objęciu ubezpieczeniami i są zagrożeni utratą kontraktów z pracodawcami), rejestracja samochodów, wydawanie certyfikatów, zarządzanie dotacjami i e-głosowanie.

Więcej w: Burmistrz Seulu inwestuje w blockchain (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Państwo obawia się sprzedaży DCT

DataWalk ma drugiego w ciągu miesiąca amerykańskiego klienta. To kolejna agencja walcząca z przestępczością. LMA HIDTA wykorzysta platformę DataWalk do zbierania i analizowania informacji, które mogą przyczynić się do rozbicia grup przestępczych zajmujących się przemytem i handlem narkotykami w trzech stanach: Pensylwanii, New Jersey i Delaware.

Więcej w: Państwo obawia się sprzedaży DCT (dostęp płatny)