Przegląd prasy, piątek

Puls Biznesu: Techland z rekordową stratą

Producent gier, który przed dwoma laty był liderem branży pod względem wyników, w ubiegłym roku zanotował blisko pięciokrotny spadek przychodów i prawie 100 mln zł straty operacyjnej. To pokłosie m.in. kosztów amortyzacji wydanej w 2022 r. gry, kosztów programu opcyjnego oraz pozyskania inwestora strategicznego. Przed rokiem pisaliśmy, że 2022 r. był rekordowy dla Techlandu. Jeden z największych krajowych producentów gier wypracował 746,8 mln zł zysku netto i 1,12 mld zł przychodów. Takie wyniki sprawiły, że wrocławska spółka była krajowym numerem jeden zarówno pod względem wypracowanego zysku, jak też przychodów. Rekordowe rezultaty były następstwem premiery wydanej w lutym 2022 r. gry „Dying Light 2”, której sprzedaż już w ciągu pierwszego miesiąca przekroczyła 5 mln sztuk.  „Mimo zanotowanej w 2023 r. straty spółka znajduje się w dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na dalszy rozwój działalności” – napisał zarząd Techlandu w komentarzu do wyników. Przychody wrocławskiej spółki spadły w 2023 r. blisko pięciokrotnie, z 1,12 mld zł do 229,1 mln zł. 

Więcej w: Techland z rekordową stratą (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Ostatnia mila decyduje o sukcesie w e-handlu

Logistyka ostatniej mili jest dziś najważniejszą przewagą konkurencyjną w e-handlu – wynika z najnowszego badania firmy Postis.  Tak zwana ostatnia mila to końcowy etap procesu logistycznego. Zamówienia są zabierane z magazynu lub centrum dystrybucyjnego i dostarczane do domu klienta lub innego miejsca odbioru. Z najnowszego badania Postisu wynika, że to właśnie ten etap sprawia e-sprzedawcom najwięcej problemów, generując bardzo wysokie koszty. Jednocześnie jest dziś jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych w e-handlu. Według badanych specjalistów i menedżerów ds. logistyki na koszty dostaw ostatniej mili najbardziej wpływają ręczne procesy (marnują czas i pieniądze) oraz koszty zwrotów. Wskazali również na aspekty technologiczne — przez brak dostępu do kompleksowego podglądu wszystkich procesów dostaw mają znacznie utrudnioną ich analizę. Rosną natomiast wymagania klientów związane przede wszystkim z wygodą i dokładnością rozumiane jako dostawy w ściśle wyznaczonym przedziale czasowym. Wiele wskazań dotyczy także czasu dostaw oraz ich złożoności, np. związanej z kompletowaniem zamówień.

Więcej w: Ostatnia mila decyduje o sukcesie w e-handlu (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Startup Booster Poland: dotacje dla młodych spółek

Początkujący przedsiębiorcy pod okiem fachowców rozwiną technologie, modele biznesowe i podbiją rynki zagraniczne. Każdy z nich może dostać nawet 400 tys. zł. Start-upy, oraz mikro i małe firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju mogą przystąpić do konkursu Startup Booster Poland z działania 2.28 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) akceleratory zapewnią im kompleksowe wsparcie, w tym m.in. odpowiedni know-how i sieć kontaktów biznesowych. Ponadto umożliwią młodym spółkom współpracę z odbiorcami technologii i inwestorami. Przygotują start-upy także do ekspansji zagranicznej i ściągną do Polski obiecujące zagraniczne firmy.

Więcej w: Startup Booster Poland: dotacje dla młodych spółek (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Prowly kupiło w wezwaniu 14 proc. akcji Brand24

Prowly.com kupiło w wezwaniu 312,9 tys. akcji akcji Brand24 po cenie 47 zł za sztukę, przekazało Santander Biuro Maklerskie, które pośredniczyło w transakcji. Pod koniec maja Prowly.com ogłosiło wezwanie do sprzedaży 944,6 tys. akcji Brand24 po cenie 45,5 zł za akcję. Walory te stanowiły 42,42 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Proponowana cena nie zyskała jednak aprobaty części inwestorów indywidualnych, którzy zawiązali porozumienie. Z czasem jego stan posiadania zwiększył się do ponad 10 proc. kapitału, a cena, jaką drobni byli gotowi rozważyć, była nie niższa niż 54,6 zł. Brand24 specjalizuje się w narzędziach do monitorowania internetu i mediów społecznościowych, działając w modelu SaaS. Po początkowych trudnościach firma zaczęła przyspieszać. W pierwszym kwartale powtarzalne przychody osiągnęły 620 tys. USD, co stanowi wzrost o 30 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Kapitalizacja spółki wynosi około 105 mln zł.

Więcej w: Prowly kupiło w wezwaniu 14 proc. akcji Brand24 (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Unia Europejska zainwestuje 325 mln EUR w europejskie półprzewodniki

Unia Europejska zainwestuje 325 mln euro w europejski sektor półprzewodników – poinformowała w czwartek Komisji Europejska. Środki mają być przeznaczone m.in. na rozwój fotonicznych układów scalonych oraz stworzenie internetowej platformy projektowej czipów.  KE ogłosiła w czwartek otwarcie naboru na finansowanie projektów dotyczących badań i innowacji w sektorze półprzewodników. Środki mają być przeznaczone m.in. na rozwój fotonicznych układów scalonych (PIC), które wykorzystują światło do przetwarzania i przesyłania informacji z większą prędkością przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości energii. Będzie to szczególnie ważne dla następnej generacji komputerów o wysokiej wydajności, a także dla szybkiej komunikacji i centrów danych. Finansowanie UE będzie również wspierać tworzenie sieci „centrów kompetencji czipów” w państwach UE. Centra kompetencji zapewnią dostęp do wiedzy technicznej i eksperymentów w zakresie półprzewodników, pomagając firmom, w szczególności małym i średnim, w projektowaniu i rozwijaniu umiejętności.

Więcej w: Unia Europejska zainwestuje 325 mln EUR w europejskie półprzewodniki (dostęp płatny)

Parkiet: Chiny dominują liczbą patentów na AI

W latach 2014–2023 najwięcej rozwiązań związanych z technologią sztucznej inteligencji zostało opatentowanych w Państwie Środka. Było ich około sześć razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych.

Więcej w: Chiny dominują liczbą patentów na AI (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Cyfrowa rzeczywistość przestępcza

Od fałszywych maili po internetowych koników. Czy państwo jest w stanie skutecznie chronić obywateli przed cyfrowymi zagrożeniami? Od kiedy człowiek wynalazł pierwsze narzędzia, rozwój technologii miał swoje niepożądane konsekwencje. Kamiennym nożem można było rozpruć skórę mamuta i zdobyć upragnione mięso, ale można też było w gniewie zabić brata. Im bardziej skomplikowane narzędzia wymyślał człowiek, tym większa stawała się możliwość wykorzystywania ich w celach złych lub przynajmniej innych niż te, do których je wymyślono. Oczywiście to ostatnie często popychało rozwój technologiczny do przodu. Bo przecież to nie lekarze odkryli rezonans magnetyczny.

Więcej w: Cyfrowa rzeczywistość przestępcza (dostęp płatny)

Rzeczpospoilita: Google będzie licencjonować treści wydawców w Polsce

Po wdrożeniu unijnej dyrektywy o prawie autorskim będziemy licencjonować treści polskich wydawców na takich samych zasadach jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa europejskiej dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, w tym istotnego art. 15, regulującego kwestie praw pokrewnych wydawców prasowych. Ta długo oczekiwana implementacja, będąca przedmiotem wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych, przyznaje wydawcom prasowym nowe prawa w zakresie ochrony ich treści informacyjnych publikowanych w internecie, jednocześnie gwarantując użytkownikom i użytkowniczkom dalszy swobodny dostęp do informacji za pośrednictwem platform internetowych. W odpowiedzi na implementację art. 15 dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich, wprowadziliśmy w Europie program Extended News Previews (ENP).

Więcej w: Google będzie licencjonować treści wydawców w Polsce (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Chiny królują w liczbie patentów na sztuczną inteligencję

W latach 2014–2023 najwięcej rozwiązań związanych z technologią sztucznej inteligencji zostało opatentowanych w Chinach. Było ich około sześciu razy więcej niż w USA. Od początku 2014 r. do końca 2023 r. w Chinach przyznano 38 210 patentów na rozwiązania technologiczne związane ze sztuczną inteligencją – wynika z raportu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), czyli jednej z agencji wyspecjalizowanych ONZ. Państwo Środka mocno więc wyprzedziło zdobywcę drugiego miejsca, czyli Stany Zjednoczone. W USA opatentowano w tym czasie 6276 rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją. Na trzecim miejscu znalazła się Korea Południowa z 4155 patentami, na czwartym Japonia z 3409, a na piątym Indie z 1350. Spośród krajów Europy najwyżej w rankingu znalazła się Wielka Brytania, w której przyznano w tym czasie 714 patentów. Polska nie została wyszczególniona w tym zestawieniu. W zeszłym roku przyznano na całym świecie ponad 14 tys. patentów związanych ze sztuczną inteligencją, a rok wcześniej było ich 11,6 tys.

Więcej w: Chiny królują w liczbie patentów na sztuczną inteligencję (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Dyrektywa DAC-7 – platformy muszą udostępnić dane sprzedawców

1 lipca 2024 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ma ona przeciwdziałać zjawiskom uchylania się od opodatkowania w przestrzeni cyfrowej oraz zwiększyć dostępność danych dla administracji podatkowych o dochodach podatników uzyskiwanych ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platform cyfrowych. Znowelizowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami określa obowiązki wynikające z dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dyrektywa DAC-7). Jakie obowiązki ustawa nakłada na operatorów? Nowe przepisy nakładają na operatorów platform obowiązki gromadzenia, weryfikowania i przekazywania określonych informacji o sprzedawcach dokonujących przy pomocy dostarczanej platformy transakcji, których przedmiotem jest: udostępnienie nieruchomości; świadczenie usług osobistych (np. drobne usługi codzienne, takie jak prace hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie itp.); sprzedaż towarów; udostępnienie środków transportu (np. najem).

Więcej w: Dyrektywa DAC-7 – platformy muszą udostępnić dane sprzedawców (dostęp płatny)

Gazeta Wyborcza: Japończycy biją rekord prędkości internetu. Doszli do 402 terabitów na sekundę

Japońscy naukowcy ustanowili nowy rekord prędkości transmisji światłowodowej. NICT (Narodowy Instytut Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) w Japonii, we współpracy z Instytutem Technologii Fotonicznych Aston i Nokia Bell Labs, osiągnął zawrotną prędkość przesyłu danych: 402 terabitów na sekundę (Tb/s). To o ponad 25 proc. więcej niż poprzedni rekord. Co w praktyce oznacza przesył danych z prędkością 402 Tb/s? Gra "Call of Duty:Vanguard" ma ponad 170 gigabajtów - przy tej prędkości ściągnęłaby się z sieci w... trzy milisekundy. To krócej niż mrugnięcie okiem.

Więcej w: Japończycy biją rekord prędkości internetu. Doszli do 402 terabitów na sekundę (dostęp płatny)

Gazeta Wyborcza: 12-metrowy robot pomoże starzejącej się Japonii. Właśnie zatrudniły go koleje

Ma 12 metrów wysokości, potrafi podnosić ciężary do 40 kg i jest robotem, który będzie pracować dla japońskiej linii kolejowej JR West. Od początku lipca na kolei JR West w Japonii jest nowy pracownik. Ma 12 metrów wysokości, potrafi podnosić ciężary do 40 kg i jest robotem, który trochę może kojarzyć się z sympatycznym Wall-E z bajki Pixara. Będzie on montowany na ciężarówce i wykorzystywany do prac konserwacyjnych i inspekcyjnych, np. do usuwania lub przycinania gałęzi, które mogą spaść na tory lub malowania metalowych ram podtrzymujących kable nad pociągami. Maszyną steruje operator, siedzący w kokpicie ciężarówki. Widzi to samo, co robot dzięki goglom do VR, może też sterować zdalnie kończynami maszyny.

Więcej w: 12-metrowy robot pomoże starzejącej się Japonii. Właśnie zatrudniły go koleje (dostęp płatny)