REKLAMA

Przegląd prasy, środa

Rzeczpospolita: Wyniki internetowego konkursu już w lipcu

Operatorzy starający się 
o 1,94 mld zł dotacji do budowy sieci szerokopasmowych mogą spodziewać się szybkiej oceny wniosków. Za dwa, trzy tygodnie pierwsze rezultaty, a do końca lipca łączne wyniki, trzeciego konkursu o dotacje na budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu chce ogłosić Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Taki harmonogram przedstawiła Wanda Buk, dyrektor CPPC.

Więcej w: Wyniki internetowego konkursu już w lipcu (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Zakazu zbliżania się przypilnuje GPS

Specjalne urządzenie ostrzeże o zbliżającym się zagrożeniu i pozwoli wezwać natychmiastową pomoc. System Dozoru Elektronicznego osiągnął najwyższy poziom technologiczny. Do użycia będzie 7 tys. urządzeń monitorujących (działających na podstawie GPS). Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza to wykorzystać. SDE pozwoli m.in. precyzyjnie monitorować, czy sprawca gwałtu zbliża się do osoby chronionej.

Więcej w: Zakazu zbliżania się przypilnuje GPS (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Przyczyną paraliżu w urzędach była awaria, a nie hakerzy

Wczoraj przed południem petentów przywitały zamknięte okienka. Nie działały System Rejestrów Państwowych (SRP), CEPiK i ePUAP oraz związane z nimi e-usługi. Przyczyną awarii była niestabilność działania jednego z komponentów systemu. Nie ma żadnych wskazań, by doszło do ataku hakerskiego czy jakiegokolwiek działania osób trzecich. Jednoczesny brak dostępu do tak wielu różnych systemów sugeruje, że awaria mogła mieć miejsce w punkcie wspólnym dla tych usług; zawinić mógł np. system zasilania jakiegoś segmentu sieci albo jedno z kluczowych urządzeń, np. router prowadzący do sieci bazodanowej. Najbardziej niepokojące jest to, dlaczego w sytuacji kryzysowej nie zadziałała procedura, która w przypadku niedostępności usług w danym centrum danych, powinna przełączyć użytkowników systemu na alternatywne środowisko. Działaniu SRP w ubiegłym roku przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli.

Więcej w: Przyczyną paraliżu w urzędach była awaria, a nie hakerzy (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Rozpoznawać czy nie? Urzędy mają kłopot z podaniami przesyłanymi faksem

Administracja publiczna w wielu przypadkach podpis pod dokumentem wysłanym za pomocą telefaksu uznaje za niewystarczający. Choć w XXI w. ta forma kontaktu wydaje się nieco przestarzała, to nikt jej nie kwestionuje. W czym więc tkwi problem? Otóż nie wiadomo, czy dokument z faksu spełnia warunki formalnego pisma. Jednak skoro ustawodawca dopuścił możliwość wnoszenia podań z wykorzystaniem telefaksu, to musiał uważać, że nie są one obarczone żadnymi brakami. Ten tok myślenia potwierdza uzasadnienie wyroku NSA z 7 marca 2017 r. (sygn. akt I OSK 1752/16). Sąd orzekł, że przy ustalaniu, czy podanie wniesione faksem powinno być uzupełnione czy nie, należy brać pod uwagę możliwości techniczne urządzenia, z którego się korzystało. Zdaniem sędziów zbyt formalistycznym było twierdzenie, że podpis na faksie to jedynie techniczny odcisk.

Więcej w: Rozpoznawać czy nie? Urzędy mają kłopot z podaniami przesyłanymi faksem (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Jest już aplikacja do JPK_FA

Resort finansów udostępnił na swojej stronie internetowej nową wersję aplikacji e-mikrofirma. Pozwala ona wystawiać faktury, sporządzać ewidencje VAT oraz tworzyć i wysyłać JPK_FA do urzędu skarbowego. Dzięki temu podatnicy bezkosztowo sprostają obowiązkom, które pojawią się 1 lipca. Od tej daty będą musieli wysyłać – na żądanie fiskusa – kolejne struktury JPK, w tym dotyczącą faktur.

Więcej w: Jest już aplikacja do JPK_FA (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Kazimierz Dolny: pierwsze polskie smart city (partnerem publikacje jest T-Mobile)

Rozwój technologii i bliska perspektywa standardu 5G otworzyły przed operatorami zupełnie nowe możliwości. T-Mobile stawia na przyszłościowe rozwiązania i będzie z nich korzystał realizując pierwszy w Polsce kompleksowy projekt smart city. W poniedziałek 11 czerwca Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, i Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego, podpisali porozumienie, które jest pierwszym krokiem ku zbudowaniu najbardziej zaawansowanego technologicznie miasta w Polsce. System smart city ma działać w Kazimierzu już w przyszłym roku.

Więcej w: Kazimierz Dolny: pierwsze polskie smart city (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Infoawaria sparaliżowała urzędy

Odebranie dowodu, paszportu, zarejestrowanie auta, odebranie zaświadczenia o zameldowaniu i wielu innych spraw nie mogli we wtorek załatwić obywatele od rana do godziny 13-14 po południu. Urzędy w całej Polsce sparaliżowała awaria systemów informatycznych, nad którymi czuwa Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Od około godziny 8 niedostępne były takie kluczowe systemy jak system rejestrów państwowych (SRP — łączy najważniejsze polskie rejestry: m.in. PESEL, dowodów osobistych, stanu cywilnego), CEPiK (zawierający dane o pojazdach i kierowcach) oraz ePUAP ( umożliwiający komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi). Za kłopoty odpowiedzialny był ZIR, czyli platforma zintegrowanej infrastruktury rejestrów — to zbudowane w ramach projektu pl.ID nowoczesne centrum przetwarzania danych. Serwerownia utrzymuje obecnie kluczowe dla państwa systemy i bazy danych.

Więcej w: Infoawaria sparaliżowała urzędy (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Cyberochrona: świecimy przykładem

Ucyfrowienie biznesu sprawiło, że coraz więcej firm na całym świecie musi mierzyć się z zagrożeniami związanymi z cyberatakami. Pomimo to aż 65 proc. małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) nie ma strategii ochrony swoich klientów — wynika z badania „Cyber Threat CEE Region 2018”, przeprowadzonego przez krakowską platformę Cybersec Hub. Okazuje się, że wśród państw regionu najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Polsce, gdzie ponad połowa MŚP (53 proc.) deklaruje wdrażanie strategii cyberbezpieczeństwa. Na drugim biegunie znalazły się firmy z Czech i Słowacji, w których poziom ten sięga zaledwie 23 proc.

Więcej w: Cyberochrona: świecimy przykładem (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Innowacyjna sieć Wi-Fi dla nowoczesnego hotelu (materiał partnera Veracomp)

W naszych biurach i domach działa coraz więcej urządzeń łączących się z internetem. Tym samym rośnie obciążenie sieci Wi-Fi. O ile w mieszkaniu zazwyczaj wystarcza router dostarczony przez dostawcę internetu, to w przedsiębiorstwach konieczne są bardziej zaawansowane rozwiązania, które zapewnią wyższy poziom wydajności i ochrony. Doskonałym przykładem wykorzystania nowoczesnej sieci Wi-Fi jest hotel Poziom 511, leżący na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Więcej w: Innowacyjna sieć Wi-Fi dla nowoczesnego hotelu (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Cyfrowi strażacy w akcji

Trwające godzinę problemy z systemem IT w korporacjach przynoszą 100 tys. USD strat. Aż 68 proc. firm IT doświadcza poważnych kryzysów kilka razy w roku. 82 proc. z nich traci wtedy przychody — wynika z raportu xMatters. Jak przedsiębiorcy wychodzą z kłopotów IT?

Więcej w: Cyfrowi strażacy w akcji (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Sprawdzian z digitalizacji

Na świecie coraz częściej powstają rozwiązania, które z jednej strony ułatwiają człowiekowi wykonywanie zadań zawodowych, z drugiej — zmuszają go do ciągłego kształcenia się i nabywania nowych, dotychczas niezwiązanych z własną pracą umiejętności. Testom poddawane są np. roboty, które wraz z rozwojem infrastruktury sieci 5G umożliwiają chirurgom prowadzenie operacji na odległość. Poza wiedzą medyczną lekarz w przyszłości będzie więc zobowiązany do znajomości obsługi elektronicznych narzędzi czy obrazowania 3D. W ślad za rozwojem technologii powinny iść zmiany w modelach edukacji. Ta sfera nie zawsze jednak nadąża za postępem.

Więcej w: Sprawdzian z digitalizacji (dostęp płatny)

Puls Biznesu: O sztucznej inteligencji i nie tylko

Fintechy, innowacje, start-upy, standard telekomunikacyjny 5G, biotechnologia — to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas kongresu Impact’18. Wydarzenie startuje dziś. W dyskusjach weźmie udział ok. 250 zaproszonych panelistów, a organizatorzy informują o ponad 2,5 tys. zarejestrowanych gościach.

Więcej w: O sztucznej inteligencji i nie tylko (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Nie dla kadrowca chmura? Totalna bzdura!

Systemy IT są jak ubrania — czasem się z nich wyrasta. Doświadczyła tego operująca na styku medycyny i farmacji Grupa Neuca. Przez wiele lat procesy kadrowo- -płacowe obsługiwała z pomocą klasycznych rozwiązań SAP. Pracownicy zaś używali aplikacji będącej rozwinięciem produktu IBM — Lotus Notes i tradycyjnych narzędzi w rodzaju Excela, nie wspominając o dokumentach papierowych. Giełdowa spółka aż nadto była zadowolona ze swojej infrastruktury IT. Do czasu…

Więcej w: Nie dla kadrowca chmura? Totalna bzdura! (dostęp płatny)

Parkiet: Wyniki 3. konkursu POPC w lipcu

Za dwa-trzy tygodnie pierwsze rezultaty, a do końca lipca łączne wyniki trzeciego konkursu o dotacje do budowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu chce ogłosić Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Taki harmonogram przedstawiła w rozmowie z „Parkietem" Wanda Buk, dyrektor CPPC. Zarówno dla operatorów startujących w konkursie, jak i tych, którzy tym razem tego nie zrobili to istotna informacja.

Więcej w: Telekomunikacja: CPPC: wyniki konkursu w lipcu (dostęp płatny)

Parkiet: Jak RODO zmieni zarządzanie danymi osobowymi

Jakich jest 5 najważniejszych zmian, które RODO wprowadza w zarządzaniu danymi osobowymi? – mówi Mateusz Borkiewicz adwokat, manager w Olesiński & Wspólnicy.

Więcej w: Jak RODO zmieni zarządzanie danymi osobowymi (dostęp płatny)