REKLAMA

Przegląd prasy, środa

Dziennik Gazeta Prawna: Polska pozostaje daleko w tyle za chmurową czołówką

Jeśli wdrażanie nowych technologii przyspieszy, to produkt krajowy brutto może w 2030 r. być wyższy o 4 pkt proc. Nawet 121 mld zł rocznie więcej może generować polska gospodarka od 2030 r., jeżeli pod względem stosowania chmury obliczeniowej dogonimy najbardziej zaawansowane kraje kontynentu – wynika z zaprezentowanego wczoraj raportu „Chmura 2030” firmy McKinsey & Company. Większe obroty będą pochodziły przede wszystkim z wprowadzanych przy użyciu chmury innowacji, które wygenerują ponad 80 proc. spodziewanych korzyści. Jedna piąta będzie zaś efektem modernizacji – na którą złoży się optymalizacja kosztów IT i automatyzacja procesu produkcji. Autorzy raportu wskazują też trzeci obszar mogący przynieść dodatkowe wpływy: technologie przyszłości, których wczesne wdrożenie umożliwi chmura, jak komputery kwantowe, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość czy druk 3D i 4D. Te korzyści są jednak trudne do oszacowania. Najwięcej na upowszechnieniu chmury obliczeniowej może zyskać handel detaliczny, m.in. dzięki zastosowaniu tej technologii do dynamicznych cen, inteligentnych promocji i optymalizacji zapasów, branża może w 2030 r. wygenerować prawie 12 mld zł więcej obrotów. Sektor FMCG (dóbr szybkozbywalnych) może zaś wypracować 11 mld zł.

Więcej w: Polska pozostaje daleko w tyle za chmurową czołówką (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: W imię cyberbezpieczeństwa wiele podmiotów może stracić swoje fundamentalne prawa

Rozwiązania proceduralne przewidziane w nowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 12 października 2021 r. budzą poważne wątpliwości nie tylko ze względu na proponowane ograniczenie, a wręcz wyłączenie prawa do efektywnego środka zaskarżania i prawa do sądu, ale też – co stanowi zupełne novum w stosunku do poprzedniej wersji projektu – ze względu na proponowane odebranie szeregu podmiotom prawa do bycia stroną postępowania administracyjnego. Projektodawca chce wyłączenia m.in. przepisów określających, kto jest stroną postępowania oraz dających możliwość organizacji społecznej (np. branżowego zrzeszenia przedsiębiorców) wstąpienia do postępowania na prawach strony. W to miejsce projektodawca proponuje przepis, w myśl którego stroną postępowania będzie ten, wobec kogo zostanie ono wszczęte. Oznacza to, że wiele podmiotów (jak choćby przedsiębiorcy telekomunikacyjni) korzystających z produktów, usług i procesów objętych zakresem postępowania zostanie pozbawionych przymiotu strony. Podmioty, które na podstawie ogólnych zasad k.p.a. miałyby pełne prawa strony, w myśl projektu zostaną całkowicie pozbawione możliwości udziału i obrony swych praw w toku postępowania administracyjnego.

Więcej w: W imię cyberbezpieczeństwa wiele podmiotów może stracić swoje fundamentalne prawa (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: TVN 24 może stracić koncesję w Trybunale

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stara się o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów o zagranicznych nadawcach. Miesiąc temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po wielu miesiącach głosowań przedłużyła koncesję programowi TVN 24. Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski w tym tygodniu wezwie prezydenta, premiera oraz ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą art. 35.

Więcej w: TVN 24 może stracić koncesję w Trybunale (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Wyniki właściciela Google'a lepsze od oczekiwań

Właściciel Google’a, spółka Alphabet, pokonał oczekiwania analityków dotyczące przychodów, zysków i sprzedaży reklam w trzecim kwartale roku, pisze Reuters. W trzecim kwartale przychody Google’a z reklam wzrosły o 41 proc. rok do roku do 53,1 mld USD. Całkowite przychody ze sprzedaży wzrosły do 65,1 mld USD. Kwartalny zysk wyniósł 18,936 mld USD, czyli 27,99 USD na akcję, co jest trzecim z rzędu rekordem.

Więcej w: Wyniki właściciela Google'a lepsze od oczekiwań (dostęp płatny)

Puls Biznesu: USA odebrały China Telecom licencję na działanie w kraju

Władze USA odebrały największemu chińskiemu telekomowi licencję na działanie w kraju podając jako powód „bezpieczeństwo narodowe”, informuje BBC. China Telecom musi zakończyć świadczenie usług w USA w ciągu 60 dni.

Więcej w: USA odebrały China Telecom licencję na działanie w kraju (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Krajowy biznes jeszcze w chmurach nie buja

Polska musi wiele nadrobić i zainwestować, by dogonić europejskich liderów w wykorzystaniu technologii chmurowych. Dane IDC, uwzględnione w raporcie „Chmura 2030” McKinsey & Company, wskazują, że obecnie szacunkowa wartość chmury obliczeniowej w Polsce wynosi 537 mln EUR. W tym obszarze pozostajemy w tyle za krajami zachodniej Europy. Analitycy McKinsey & Company wyliczyli, że aby dorównać europejskim liderom chmury - Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Norwegii i Szwecji – pod względem przychodów dostawców chmurowych, konieczne jest zwiększenie adaptacji tej technologii o 50-60 proc. rocznie do 2030 r. Warunkiem jest jednak utrzymanie przez liderów dotychczasowego tempa rozwoju w tym zakresie.

Więcej w: Krajowy biznes jeszcze w chmurach nie buja (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Amazon i Verizon rzucają rękawicę Muskowi

Amazon i czołowy amerykański operator telekomunikacyjny Verizon Communications poinformowały we wtorek, że nawiązują współpracę przy budowie systemu satelitarnego dostępu do internetu. Założyciel giganta e-commerce, Jeff Bezos, rzuca tym samym rękawicę Elonowi Muskowi, którego usługa StarLink jest prekursorem na tym rynku. W ramach projektu Kuiper o łącznej wartości ok. 10 mld USD gigant e-commerce planuje wynieść na niską orbitę okołoziemską 3236 satelitów. Za ich pośrednictwem zamierza zapewniać dostęp do szerokopasmowego internetu z dowolnego miejsca na świecie.

Więcej w: Amazon i Verizon rzucają rękawicę Muskowi (dostęp płatny)

Parkiet: Orange Polska: Wyniki lepsze od oczekiwań rynku

Dzięki podwyżkom cen, ożywieniu w roamingu międzynarodowym, wyższym wpływom ze sprzedaży smartfonów, przejęciom firm IT i coraz większej liczbie abonentów światłowodu finansowe wyniki Orange Polska za trzeci kwartał 2021 r. okazały się nieco lepsze niż mówiła średnia prognoz biur maklerskich. Grupa wykazała w tym czasie prawie 2,9 mld zł przychodów (o 3,3 proc. więcej niż przed rokiem), 791 mln zł zysku operacyjnego przed amortyzacją i kosztami leasingu (wzrost o 6,6 proc.) oraz gigantyczną kwotę 1,586 mld zł zysku netto (za sprawą sprzedaży udziałów w spółce Światłowód Inwestycje). Biura maklerskie ankietowane przez „Parkiet" spodziewały się po spółce 2,85 mld zł przychodów (wzrost o 1,9 proc. rok do roku) i 782 mln zł EBITDAal (wzrost o 5,2 proc.). Wynik netto Orange Polska był taki jak średnia ich prognoz.

Więcej w: Wyniki lepsze od oczekiwań rynku (dostęp płatny)

Parkiet: PGS Software: Zmierzch przygody z giełdą

Xebia Consultancy Services ogłosiła przymusowy wykup akcji PGS Software. Dotyczy on 0,95 mln akcji stanowiących 3,36 proc. kapitału zakładowego. Pozostałe walory są już w posiadaniu Xebii, która w zakończonym na początku października wezwaniu skupiła nieco ponad 27,3 mln papierów. Podmiot przejmujący wchodzi w skład holenderskiej firmy technologicznej. Do jej klientów należą m.in. Disney, Tesco, Philips czy bank ING. Współpraca z polską firmą ma obu stronom przynieść efekty synergii. Xebia i PGS Software wspólnie zatrudniają 3100 pracowników i są obecne w 14 krajach. W związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu, GPW zawiesiła obrót akcjami PGS Software począwszy od 26 października.

Więcej w: PGS Software: Zmierzch przygody z giełdą (dostęp płatny)