REKLAMA

Przegląd prasy, wtorek

Dziennik Gazeta Prawna: Opłaty po nowemu, dostęp do danych po staremu

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu planuje przyjąć projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej. PKE ustanowi m.in. zasady podejmowania i prowadzenia działalności w obszarze komunikacji elektronicznej, reguluje kwestie związane z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją. Rozwiązania ustawy mają też zachęcić do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe – poprzez czasowe zmniejszenie obowiązków regulacyjnych nakładanych w takim przypadku na firmy. Do przepisów, którym w toku konsultacji PKE poświęcono najwięcej uwagi, należy podniesienie opłaty telekomunikacyjnej co roku pobieranej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej od przedsiębiorców z branży. Jej obecna stawka wynosi 0,05 proc. przychodów, a zobowiązane do jej uiszczania są firmy telekomunikacyjne o rocznych przychodach przekraczających 4 mln zł. Przedstawiony rządowi projekt przewiduje podniesienie górnej granicy stawki opłaty do 0,15 proc.

Więcej w: Opłaty po nowemu, dostęp do danych po staremu (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Cyberbezpieczeństwo będzie certyfikowane

Resort cyfryzacji przygotowuje ustawę o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Konieczność jej wprowadzenia wynika z unijnego rozporządzenia 2019/881 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Celem ustawy jest organizacja krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Określonym w rozporządzeniu krajowym organem do spraw certyfikacji cyberbezpieczeństwa zostanie minister właściwy do spraw informatyzacji – tj. minister cyfryzacji.

Więcej w: Cyberbezpieczeństwo będzie certyfikowane (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Sąd rozstrzygnie, czy sztuczna inteligencja kradła artykuły

Wydawcy ośmiu amerykańskich gazet twierdzą, że OpenAI i Microsoft bezprawnie wykorzystały pracę ich dziennikarzy. Obie firmy zastosowały w swoich produktach modele sztucznej inteligencji (LLM) – chodzi m.in. o ChatGPT oraz Microsoft Copilot. Zdaniem wydawców OpenAI, która opracowała model, pobrała je bez zgody z internetowych wydań gazet. To samo spółce zarzuciła już inna gazeta – w grudniu pozew złożył wobec niej wydawca „The New York Times”. Jego przedstawiciele stwierdzili, że model językowy zagraża dalszemu istnieniu gazety.

Więcej w: Sąd rozstrzygnie, czy sztuczna inteligencja kradła artykuły (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Firmy IT najbardziej atrakcyjnym pracodawcą

Najważniejsze jest atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale Polacy zwracają też uwagę na przyjazną atmosferę w pracy, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery. Te czynniki w największym stopniu decydują o atrakcyjności pracodawców, która przekłada się również na atrakcyjność zawodową całych sektorów. Na czele tegorocznego rankingu sektorów, które są postrzegane przez Polaków jako najbardziej atrakcyjne miejsca pracy, znalazła się w tym roku wskazana przez 51 proc. badanych branża IT.

Więcej w: Firmy IT najbardziej atrakcyjnym pracodawcą (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Jak FinOps wspiera zarządzanie kosztami chmury

Firmy decydujące się na rozwiązania IT oparte na chmurze publicznej muszą zmierzyć się z odmiennym sposobem zarządzania kosztami w porównaniu z tradycyjnym modelem opartym na infrastrukturze serwerowej (model on-premise). W przypadku on-premise koszty zazwyczaj są znane z góry i wiążą się z inwestycją kapitałową oraz amortyzacją rozłożoną w czasie. Koszty inwestycji obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej oraz utrzymanie. Model chmurowy wymusza inną percepcję – firma przestaje posiadać infrastrukturę, a wykupuje czas, w jakim może pracować na wybranych zasobach. Zmiana ta wiąże się ze zwiększeniem udziału kosztów operacyjnych, które są zmienne i zależą od rzeczywistego zużycia.

Więcej w: Jak FinOps wspiera zarządzanie kosztami chmury (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Prezes UOKiK dostanie nowe kompetencje

Niedawno została opublikowana kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, transponującej do polskiego prawa dyrektywę UE o powództwach przedstawicielskich. Reguluje ona m.in. zadania prezesa UOKiK w tym postępowaniu. Według projektu prezes UOKiK będzie m.in. prowadził rejestr podmiotów upoważnionych do wytaczania powództw przedstawicielskich, czy też przekazywał podmiotowi upoważnionemu posiadane informacje istotne z punktu widzenia wytaczanego powództwa.

Więcej w: Prezes UOKiK dostanie nowe kompetencje (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Cyfrowy plan dla Polski

Biznes apeluje o opracowanie „narodowej strategii metawersum”. Ma pozwolić wykorzystać potencjał – kolejnej po AI – technologii. Strategia ma umożliwić budowę ekosystemu łączącego start-upy, uniwersytety, instytucje badawcze i dostawców rozwiązań VR/AR. O ile Bruksela zajęła się AI, a rząd prowadzi prekonsultacje dotyczące wdrożenia unijnego AI Act, o tyle w przypadku VR/AR brakuje podobnego impulsu. W resorcie cyfryzacji zapewniają, iż są świadomi znaczenia metawersum.

Więcej w: Cyfrowy plan dla Polski (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Duża inwestycja USA w sektor czipów

Administracja prezydenta USA Joe Bidena poinformowała w poniedziałek, że przyzna 285 mln USD z funduszy federalnych na utworzenie instytutu opracowującego technologię tzw. cyfrowych bliźniaków dla półprzewodników. Waszyngton liczy, że dzięki inwestycjom kraj będzie mógł poszczycić się produkcją wysoko zaawansowanych czipów i jednocześnie uniezależnić się od zagranicznych łańcuchów dostaw.

Więcej w: Duża inwestycja USA w sektor czipów (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Microsoft szkoli AI konkurencyjną dla oferowanych przez Google i OpenAI

Model AI, nad którym pracuje Microsoft, nazywany jest w wewnętrznej komunikacji MAI-1. Prace nad nim nadzoruje Mustafa Suleyman, m.in. współzałożyciel Google DeepMind, twierdzi „Information” powołując się na dwóch anonimowe źródła w Microsofcie. Serwis pisze, że MAI-1 będzie dużo większy niż wcześniejsze, mniejsze modele AI szkolone wcześniej przez spółkę.

Więcej w: Microsoft szkoli AI konkurencyjną dla oferowanych przez Google i OpenAI (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Ubezpieczyciele odkryli AI

Wśród rozwiązań, w które firmy inwestują najwięcej - oprócz portali klienta czy aplikacji mobilnych - są: sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, automatyzacja i robotyka, chatboty i voiceboty AI. Aż trzy czwarte ubezpieczycieli już wdrożyło lub planuje wdrożyć w przyszłości rozwiązania bazujące na AI. Wszystko wskazuje na to, że technologia ma szansę znaleźć wiele zastosowań, m.in. w automatyzacji obsługi klienta, wycenie polis, a także jako element strategii weryfikacji i zapobiegania oszustwom.

Więcej w: Ubezpieczyciele odkryli AI (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Powstała Izba AI

Izba będzie promować koncepty związane z rozwojem AI, a także wspierać firmy i organizacje w ich realizacji i wdrażaniu. Celem jest ponadto nawiązanie współpracy między przedsiębiorstwami oraz między sektorem prywatnym a organizacjami pozarządowymi. AI Chamber ma dodatkowo reprezentować interesy swoich członków w dialogu z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, a także Unią Europejską.

Więcej w: Powstała Izba AI (dostęp płatny)

Parkiet: Potrzebne wsparcie dla wirtualnego świata

Biznes apeluje o opracowanie „narodowej strategii metawersum”, która pozwoli wykorzystać potencjał tej zaawansowanej technologii.

Więcej w: Potrzebne wsparcie dla wirtualnego świata (dostęp płatny)

Gazeta Wyborcza: AI zastąpi ekipy filmowe nawet w reklamach

Reklamy i marketing są jak na razie najgłębiej dotknięte przez rozwój sztucznej inteligencji. O miejsca pracy zaczęli obawiać się pracownicy agencji reklamowych, czyli graficy, copyrighterzy, producenci i scenarzyści. Na ile słusznie?. Pierwsza na świecie reklama w całości wygenerowana przez AI premierę miała w styczniu w Polsce. To 30-sekundowy spot środka na potencję firmy Adamed Pharma.

Więcej w: AI zastąpi ekipy filmowe nawet w reklamach (dostęp płatny)