Przejmowane Multimedia upraszczają strukturę

Na początku bieżącego miesiąca w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowany został plan połączenia Multimediów Polska S.A. z jej dwoma spółkami zależnymi: Multimediami Polska Infrastruktura Sp. z o.o. oraz Multimediami Polska – Południe S.A.

Cała grupa kapitałowa czeka na akceptację przejęcia przez koncern Liberty Global i połączenie z UPC Polska. Podjętą restrukturyzację, przedstawiciele grupy tłumaczą „upraszczaniem struktury”.

Fuzja zostanie dokonana poprzez przejęcie dwóch spółek bez podnoszenia kapitału Multimediów Polska S.A. Przejmowane spółki stanowią ich 100-proc. własność.

Multimedia Polska – Południe prowadzi działalność operatorską i świadczy usługi klientom grupy Multimedia na wybranych obszarach kraju. Jako aktywny operator telekomunikacyjny wpisany w RPT, ponosi dopłatę do kosztu netto świadczenia powszechnej usługi telekomunikacyjnej w latach 2006-2011. W ubiegłym roku spółka brała udział w wewnętrznych przekształceniach, których celem było zbycie przez grupę Multimedia działalności ubezpieczeniowej oraz dostaw nośników energii.

Multimedia Polska Infrastruktura powstały natomiast kilka lat temu, jako centrum konsolidacji aktywów sieciowych grupy Multimedia. Infrastrukturę tę udostępnia innym spółkom z grupy.

Według ostatniego kwartalnego raportu Multimediów Polska, do grupy należało 12 spółek zależnych, w tym dwie będące obecnie przedmiotem połączenia ze spółką-matką.