Przejmujący zapłaci więcej za hiszpańską kablówkę

Hiszpański operator kablowy Euskaltel ogłosił, że uległy zmianie warunki przejęcie konkurencyjnej sieci kablowej R Cable. Wzrosła cena, a cała transakcja będzie opłacona gotówkę.

ogłoszonej w lipcu transakcji zapowiedziano, że Euskaltel za R Cable zapłaci 1,155 mld euro, z czego 600 mln euro w gotówce, a resztę w swoich akcjach. Ponieważ wyniki przejmowanej sieci są lepsze cena wartość transakcji wzrosła do 1,19 mld euro.

W transakcji R Cable wyceniono na poziomie 10,8 razy EBITDA za 2014 r. Wskaźnik ten spada do poziomu poniżej 8,5 jeśli uwzględni się oczekiwane synergie

Aby sfinansować transakcję, której zamknięcie planowane jest w końcu tego roku Euskaltel przeprowadzi emisję akcji wartę 255 mln euro. Dodatkowo zaciągnie 900 mln euro długu. Wyda też 35 mln euro z własnej kasy.

Transakcja spowoduje wzrost zadłużenia Euskaltel do poziomu 5-krotności EBITDA, a operator spodziewa się, że w ciągu 18 miesięcy zmniejszy ten wskaźnik do poziomu 3,0-4,0.