REKLAMA

Przemysław Kurczewski został zastępcą dyrektora NCBR

Przemysław Kurczewski został 1 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zgodnie z ustawą o NCBR, nowy zastępca został wybrany w drodze konkursu na czteroletnią kadencję.

Kurczewski jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Prawa University of Maryland w USA oraz studiów Master of Business Administration (Executive MBA) na Politechnice Warszawskiej

Przemysław Kurczewski w latach 2008-2017 pełnił funkcję prezesa zarządu Emitela. W latach 2007-2008 pracował jako doradca (wykonawczy) prezesa zarządu Telekomunikacji Polskiej, a także zasiadał w radach nadzorczych spółek należących do Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej.

W okresie 1998-2007 Przemysław Kurczewski piastował następujące funkcje zawodowe: dyrektor Departamentu Relacji Regulacyjnych Telekomunikacji Polskiej, dyrektor strategii hurtowej Telekomunikacji Polskiej, Executive w PriceWaterhouseCoopers, starszy prawnik i manager w Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy, prawnik w Kancelarii Coopers & Lybrand.

Aktywnie angażował się w działania licznych organizacji branżowych, takich jak: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Rada Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (Politechnika Warszawska) oraz American Chamber of Commerce.

Dyrektorem NCBR  jest dr inż. Wojciech Kamieniecki. Od 2017 r. zastępcą dyrektora NCBR pozostaje Izabela Żmudka.