REKLAMA

Przetarg ARiMR na dzierżawę łączy xWDM

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła przetarg na dzierżawę przez okres 47 miesięcy łączy xWDM (główne i zapasowe). Wartość zamówienia (bez VAT) oszacowano na 4,23 mln zł.

Cena (waga 60) jest dominującym kryterium udzielenia zamówienia, pozostałe 3 kryteria jakościowe to: termin rozpoczęcia świadczenia usługi (waga 12), termin zmiany parametrów usługi (waga 12) oraz zastosowanie technologii DWDM (waga 16). Termin składania ofert wyznaczono na 24 września br. Wymagane wadium to 100 tys. zł.

Usługa xWDM ma uwzględniać i obejmować:

1) uruchomienie i świadczenie usług transmisji danych w technologii DWDM albo technologii CWDM, realizowanych w lokalizacjach zamawiającego za pomocą łącza podstawowego (usługa podstawowa) i łącza zapasowego (usługa protekcji), z których każde będzie przenosić jednocześnie w chwili uruchomienia usługi:

  • 10 kanałów FC o przepływności każdego z nich 4 Gb/s;
  • 5 kanałów GbEthernet o przepływności każdego z nich 10 Gb/s;

2) możliwości zmieniania przepływności usługi podstawowej i protekcji, poprzez zestawianie dodatkowych kanałów transmisji danych lub rezygnację z niektórych kanałów transmisji danych.

3) świadczenie usług dodatkowych, na które składają się: eksploatacja techniczna, administracja i zarządzanie Usługą xWDM, konfiguracja łączy i urządzeń, pomiary parametrów łączy, zapewnienie bezpieczeństwa systemu teletransmisji, udostępnienie systemu monitorowania, użyczenie Urządzeń wraz z usługami serwisowymi tych urządzeń.

W ramach umowy usługodawca ma dostarczyć urządzenia wyposażone w moduły i wkładki światłowodowe, niezbędne do świadczenia usługi xWDM.

REKLAMA