REKLAMA

Przetarg na wdrożenie OSS i usługi chmurowe w OSE

NASK prowadzi postępowanie na wdrożenie systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Jak wyjaśnia instytucja, system OSS (Operations Support System) w zakresie OSE, są to aplikacje, które mają zostać dostarczone i wdrożone w ramach prowadzonego postępowania i zintegrowane z innymi elementami platformy operatora OSE. System OSS zostanie osadzony na zwirtualizowanej infrastrukturze obliczeniowej, do zapewnienia której w pierwszym etapie wykonawca jest zobowiązany w ramach świadczenia usługi chmury obliczeniowej, a w kolejnym etapie do wykonania migracji na docelową infrastrukturę obliczeniową NASK.

Wybrany wykonawca będzie też musiał udzielić gwarancji na okres do 5 lat na sprzęt z oprogramowaniem i usługi.

Kryteriami wyboru oferty będą cena oraz termin realizacji, przy czym większe znacznie ma to pierwsze, bo aż 75 proc.

Zainteresowani mogą składać oferty do 4 lipca tego roku.

REKLAMA