REKLAMA

Przetarg NIK na transmisję danych w sieci WAN

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie przez okres 2 lat usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi około 3,5 mln zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie usług transmisji danych pomiędzy lokalizacjami NIK w oparciu o technologię IP VPN MPLS przy wykorzystaniu wydzielonej infrastruktury telekomunikacyjnej wykonawcy, a także zapewnienie usługi dostępu do internetu. W ramach postępowania przewidziano także:  dostawę nowych routerów brzegowych potrzebnych do zestawienia szyfrowanych połączeń między lokalizacjami, routera brzegowego do obsługi dostępu do internetu oraz zapewnienie serwisu.

REKLAMA

Najważniejszym kryterium udzielenia zamówienia jest cena (waga 50). Pozostałe cztery kryteria jakościowe to: wykonanie głównych i zapasowych łączy IP VPN MPLS w lokalizacjach (waga 16), obsługa EIGRP oraz TACACS+ przez oferowane Routery CE (waga 12), obsługa TRUSTSEC przez oferowane Routery CE (waga 12) oraz cena usług opcjonalnych (waga 10).

Przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego na 15 stycznia 2020 r., wymagane jest wpłacenie wadium w wysokości 117,5 tys. zł