AKCJA SPOŁECZNA

Przetarg OHP na obsługę infolinii w 2020 roku

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ogłosiła przetarg na utrzymanie działania, wsparcie i rozwój w 2020 roku Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 1,5 mln zł.

Wyznaczono dwa kryteria udzielenia zamówienia: cena (waga 60) oraz deklarowany poziom miesięcznej dostępności systemu (waga 40).

REKLAMA

Zamówienie obejmuje m.in.:

  • utrzymanie i wsparcie systemu informatycznego ECAM 2020 oraz ZL 2020;
  • dostarczenie, świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej i mobilnej ECAM 2020 oraz ZL 2020;
  • dostarczenie, świadczenie usług transmisji danych w relacji Warszawa serwerownia MPRiPS w Warszawie – serwerownia KG OHP w Białymstoku.

Termin składania ofert upływa 14 listopada br. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 tys. zł