REKLAMA

Przy budowie sieci z KPO będzie można pomijać wyczerniane co kwartał punkty adresowe

Operatorzy, którzy realizują projekty budowy sieci z KPO są zobowiązani do objęcia zasięgiem sieci 100 proc. liczby punktów adresowych wskazanych na danym obszarze konkursowym, chyba że występuje bariera inwestycyjna nie do pokonania. Takie przypadki określone są w warunkach konkursowych. 

Jak jednak informuje beneficjentów Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), instytucja ta  co kwartał będzie wysyłać do nich informacje o punktach adresowych, które zgodnie z danymi widniejącymi w SIDUSIS zostały już objęte zasięgiem sieci innych operatorów.

Będą wtedy mogli zdecydować, czy wskazane przez CPPC tzw. wyczernione punkty będą wyłączane z zakresu przedsięwzięcia czy też nie. W przypadku chęci pozostawienia takiego punktu w ramach prowadzonej inwestycji konieczne będzie przedstawienie oświadczenia, że przed pozyskaniem informacji o wyczernieniu punktu, operator już rozpoczął  prace związane z budową sieci do wskazanego adresu, rozpoczął się proces inwestycyjny, poniesiono pierwsze nakłady czy też zaprojektowana/budowana przez operatora sieć przebiega w pobliżu takiego punktu.