⅚ przychodów operatorów pochodzi z usług

Blisko 24,5 mld zł wyniosły w I półroczu 2023 r. przychody 176 operatorów telekomunikacyjnych zatrudniających 10 i więcej osób – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przychody 72 operatorów stacjonarnych wyniosły w tym okresie niemal 9 mld zł, zaś 38 oferujących usługi telekomunikacji bezprzewodowej – niemal 13,5 mld zł. Przychody operatorów ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły niemal 4,1 mld zł, z czego 951 mln przypadało na operatorów stacjonarnych, a niemal 3 mld zł na operatorów bezprzewodowych.

Porównywalne dane za 2022 r. nie są dostępne.

W przygotowanym na podstawie sprawozdań F-01/I-01 zestawieniu GUS wyliczył, że koszty działalności operacyjnej operatorów wyniosły 22,3 mld zł, z czego na operatorów stacjonarnych przypadało 8,5 mld zł, a na bezprzewodowych – niemal 12 mld zł. Na energię uwzględnioną w zestawieniu operatorzy wydali 954 mln zł, z czego 315 mln zł przypadało na operatorów stacjonarnych, a 596 mln zł na bezprzewodowych. Koszty energii stanowiły więc odpowiednio 4,3 proc., 3,7 proc. i 5,0 proc. kosztów działalności operacyjnej.

Łączne wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły w I półroczu 2023 r. niemal 2,3 mld zł, z czego 900 mln zł przypadało na operatorów stacjonarnych, a 1,2 mld zł na operatorów bezprzewodowych. Średnie wynagrodzenie u operatorów bezprzewodowych było o blisko ⅓ wyższe niż u stacjonarnych. Ci pierwsi zatrudniali bowiem – w przeliczeniu na pełne etaty – nieco ponad 18 tys. osób, a drudzy – 17,7 tys.

Długoterminowe zadłużenie operatorów z tytułu kredytów bankowych wyniosło 26,4 mld zł, z czego na operatorów stacjonarnych przypadało 6,1 mld zł, a na bezprzewodowych – 17,8 mld zł, a z tytułu obligacji odpowiednio 4,2 mld zł, 0 zł i 1,3 mld zł. Odsetki wyniosły odpowiednio niemal 1,7 mld zł (w tym od kredytów i pożyczek – 1,2 mld zł), 314 mln zł (212 mln zł) i 1,15 mld zł (969 mln zł).

W I półroczu br. operatorzy uwzględnieni w zestawieniu GUS zapłacili niemal 509 mln zł podatku dochodowego, z czego 177 mln zł przypadło na operatorów stacjonarnych, zaś 311 mln zł na operatorów bezprzewodowych.