Przychody Inea w 2018 r. mocno w górę

Inea podsumowała swe osiągnięcia w ubiegłym roku i podała m.in., że liczba jej klientów przekroczyła 260 tys., w tym biznesowych i instytucjonalnych 11 tys.

W stosunku do 2017 r. o 29 proc. wzrosły przychody operatora, które można szacować na blisko 348,5 mln zł. Spółka podaje też, że wskaźnik EBITDA wzrósł o 25 proc. Można go więc szacować na co najmniej 103,6 mln zł.  Publikowaliśmy wyniki operatora za 2017 r., ale dane dostępne w KRS dotyczyły tylko spółki-matki. Dzisiaj Inea podaje dane dla wyników skonsolidowanych całej grupy kapitałowej.

Inea jest w trakcie realizacji ważnych dla niej inwestycji z POPC.

 – Pod wieloma względami rok 2018 był dla nas przełomowy. Inea dysponuje obecnie bardzo silnym zapleczem technologicznym i biznesowym, które będzie fundamentem rozwoju w najbliższych latach – mówi Michał Bartkowiak, chief operating officer w Inea.

Operator na konto swych sukcesów w 2018 r. wpisuje udostępnienie  infrastruktury światłowodowej w modelu hurtowym innym podmiotom.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że na razie nie porozumiał się w tej sprawie z T-Mobile (jak Orange czy Nexera), który jest potencjalnie jednym z największych tego typu klientów w Polsce.