REKLAMA

Przychody Telgam w 2018 r. przekroczyły 2 mln zł

Po czterech kwartałach 2018 r. przychody Telgam, podkarpackiego ISP przekroczyły 2 mln zł i były o blisko 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka, która sieć dostępową FTTH budowała ze wsparciem unijnym twierdzi, że nadal pozyskuje nowych klientów i rozbudowuje infrastrukturę.

ISP w 2018 r., tak jak rok wcześniej odnotował stratę ze sprzedaży. Po czterech kwartałach ub.r. wyniosła ona niemal 242 tys. zł i była o 105 tys. zł niższa niż w 2017 r. Dzięki dotacjom – mimo wzrostu kosztów wynagrodzeń i kosztów usług obcych – operator odnotował zysk operacyjny na poziomie 86 tys. zł.

Telgam konsekwentnie nie ujawnia ilu ma klientów (w sprawozdaniu za IV kwartał 2018 r. mówi o kilku tysiącach), ani nie informuje ile gospodarstw domowych, firm i instytucji publicznych jest w zasięgu sieci (mówi o kilkunastu tysiącach).

W raporcie kwartalnym zarząd ISP poinformował, że w IV kwartale ub.r. „kontynuowano dalsze prace podłączeniowe klientów na terenie powiatu jasielskiego” oraz, że „spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej łącznie do 18 miejscowości”.

Odzwierciedlona w rachunku przepływów pieniężnych wydatki inwestycyjne ISP w 2018 r. wyniosły 152,6 tys. zł i były ponad czterokrotnie niższe niż w 2017 r.

REKLAMA