REKLAMA

Przychody UPC Polska po trzech kwartałach przekroczyły 1,3 mld zł

344,9 mln dolarów przychodów, 83,9 mln dolarów zysku operacyjnego i 44,3 mln dolarów zysku netto miało po trzech kwartałach 2021 r. UPC Polska – poinformowało Liberty Global, właściciel UPC Polska, w swym raporcie kwartalnym.

Liberty Global wyniki UPC Polska zaprezentowało bardziej szczegółowo niż zazwyczaj, bo 22 września podpisało z P4 umowę sprzedaży tej spółki. Transakcja ma wartość 7,025 mld zł i jej wartość podlegać będzie korektom w chwili zamknięcia. W raporcie Liberty Global jest treść umowy sprzedaży UPC Polska.

Liczone w dolarach przychody były o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł o 32,3 proc., a zysk netto o 4,2 proc. W samym III kwartale przychody wyniosły 113,2 mln dolarów (wzrost o 3,8 proc.), zysk operacyjny – 31,6 mln dolarów (wzrost o 72,7 proc.), zaś zysk netto – 3,1 mln dolarów (spadek o 74,2 proc.).

W przeliczeniu na złote przychody po trzech kwartałach wynosiły 1 311 mln zł, zysk operacyjny – 319 mln zł, a zysk netto – 168 mln zł. W trzecim kwartale było to odpowiednio 439 mln zł, 122 mln zł i 12 mln zł.

W końcu września w zasięgu sieci UPC Polska było 3 684,3 tys. gospodarstw domowych (w porównaniu z czerwcem 2021 r. wzrost o 14,8 tys.). Operator obsługiwał 1 548,5 tys. klientów (wzrost o 13,1 tys.). Świadczył 1 325,6 tys. usług internetowych (wzrost o 16,5 tys.), 1 372,9 tys. usług wideo (wzrost o 17,9 tys.) oraz 608,7 tys. usług telefonicznych (spadek o 10,2 tys.). MVNO UPC Polska obsługiwał 116,1 tys. SIM (wzrost o 10,7 tys.).

Raport kwartalny

Komunikat prasowy