REKLAMA

Przychody Vectry ponad 600 mln zł

616,5 mln zł wyniosły w 2013 r. przychody grupy Vectra S.A. Jak nas poinformowało biuro prasowe kablowego operatora w roku 2014 przychody firmy jeszcze wzrosły. O ile jednak spółka nie chce podać, tak samo jak jakichkolwiek innych parametrów finansowych za 2014 r.

Przychody spółki mogły wzrosnąć, dzięki poprawie wyników operacyjnych. Jak podał dzisiaj serwis rpkom.pl operator podniósł w ubiegłym roku liczbę klientów we wszystkich najważniejszych segmentach: telewizji, dostępie do internetu oraz telefonii.

W 2013 r. Vectra miała 43,8 mln zł zysku operacyjnego, 122 mln zł dodatniego wyniku EBITDA oraz 35 mln zł zysku netto.

Przychody spółki rosną nieprzerwanie od co najmniej 2004 r. Widać także stopniowe rosnące zadłużenie spółki oraz rosnący wskaźnik zadłużenia netto do wartości EBITDA, które jednak pozostaje na umiarkowanym poziomie.

Porównując przychody Vectry za 2013 r. z przychodami UPC Polska za ten sam okres można dostrzec, że na jednego klienta Vectry przypadało 703 zł wartości przychodów. Na jednego klienta UPC zaś 1 007 zł, czyli o 43 proc. więcej.

Wyniki finansowe Vectry (2010-2013)