REKLAMA

PSI może przeprowadzić przyłaczą do szkół przez działki bez właścicieli

Starosta Kolneński musiał zainterweniować i przeprowadzić postępowanie administracyjne, aby Podlaskie Sieci Internetowe (PSI) mogły w ramach unijnego  projektu POPC doprowadzić łącze telekomunikacyjne do szkół w Jurcu Szlacheckim i Budach Stawiskich w woj. podlaskim.

Problem polega na tym, że ISP z Białegostoku, by doprowadzić do szkół łącze światłowodowe musi przeprowadzić prace na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym. Jak informuje starostwo działki, o które chodzi stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, a w stosunku do nich nie ujawniono właściciela ani władającego.

Decyzja przewiduje, udzielenie PSI zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przyłącza o długości 3 m, w strefie ochronnej o powierzchni 3 m2 (0,5 m z obydwu stron od osi projektowanego przyłącza) do szkoły podstawowej w Jurcu oraz zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przyłącza o długości 4 m, w strefie ochronnej o powierzchni 4 m2 (0,5 m z obydwu stron od osi projektowanego przyłącza) do Szkoły Podstawowej w miejscowości Budy Stawiskie.

Ponieważ decyzje dotyczyła urządzeń łączności publicznej Starosta Kolneński musiał uzgodnić projekty decyzji w tej sprawie z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co też zrobił w jednymdrugim przypadku.

Podlaska Sieć Internetowa z Białegostoku w ramach drugiego konkursu 1.1 POPC otrzymała 42,5 mln zł wsparcia na budowę sieci na obszarze łomżyńskim.

 

REKLAMA