PSM Winogrady odcięła od internetu klientów Inei [nowe]

Spółdzielnia PSM Winogrady w Poznaniu wyłaczyła na swym osiedlu usługi dostepu do internetu dla 4000 klientów Inei, mimo decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużającej o dwa lata wygasającą 30 czerwca umowę kablówki z Winogradami.

- Nasąpiło to dzisiaj o 9 rano. Nasi technicy pracują jednak nad tym, by w inny sposob zapewnić klientom dostęp do sieci- informuje Kinga Podraza-Myszkowska, rzeczniczka Inei

Według Ineai  PSM Winogrady stanęło ponad prawem i nie zastosowało się do decyzji UKE z dnia 27 czerwca 2014 rok, która przedłuża możliwość  świadczenia usług przez INEA dla mieszkańców PSM Winogrady do 30 czerwca 2016 roku. Operator zgłasza również zaistniałą sytuację do odpowiednich organów i będzie ich dochodził drogą sądową.

- Jest nam niezwykle przykro, że zaistniała sytuacja dotyka naszych abonentów. Szokują nas metody działania spółdzielni. Jej zarząd stawia swój interes ponad interesem swoich członków, a co więcej - uznaje, że jest ponad prawem. Decyzja Prezesa UKE weszła do obrotu prawnego w dniu 27 czerwca br. i wywołuje skutki prawne - mówi Tomasz Zmyślny, dyrektor marketingu i sprzedaży w Inea.

Inea podkresla, że decyzja UKE podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie wypełnienie obowiązków z niej wynikających  podlega karze pieniężnej w wysokości do 3 proc. przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, karę pieniężną w wysokości do 300 proc. jego miesięcznego wynagrodzenia.

- Jesteśmy gotowi do rozmów z przedstawicielami spółdzielni, ale w razie braku chęci współpracy podejmiemy kroki prawne, by wyegzekwować od PSM Winogrady zobowiązania zapisane w umowach - mówi Tomasz Zmyślny.

PSM Winogrady w piśmie przeslanym do Inei tłumaczy, że decyzja UKE do niej nie dotarła, a na stronie urzędu nie została opublikowana i nie chce opierać się na doniesieniach prasowych. Wyraża jednocześnie chęć tymczasowego udostępnienia Inei 2 wolnych kanałów do świadczenia usług klientom.