PSM Winogrady wybroniła się przed karą UOKiK

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu poinformowała, że Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylającego  w całości decyzję Prezesa UOKiK w sprawie stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję i nałożenia na PSM „Winogrady” kary w wysokości 146 tys. zł.

Sprawa ciągnęła się od 2011. r., kiedy to UOKiK nałożył karę na PSM „Winogrady” karę za nadużywanie pozycji dominującej i utrudnianie operatorom dostępu do nieruchomości. Według UOKiK spółdzielnia utrudniała, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwiała firmom telekomunikacyjnym dostęp do administrowanych przez siebie budynków. UOKiK podjął wówczas postępowanie na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu zarząd spółdzielni mieszkaniowej odmawiał prawa do instalacji własnych urządzeń i rozpoczęcia świadczenia usług.

W trakcie ostatniej rozprawy pełnomocnicy PSM „Winogrady” – Paweł Suchorski (kierownik Winogradzkiej Telewizji Kablowej) oraz adwokat Andrzej Spychała – podtrzymali stanowisko w sprawie oraz wskazali na brak podstawy prawnej, błędy merytoryczne oraz tendencyjność uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK, wnosząc  o oddalenie apelacji Prezesa UOKiK w całości jako oczywiście bezzasadnej. Jak podaje poznańska spółdzielnia w ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny potwierdził, że decyzja Prezesa UOKiK nie miała podstaw prawnych i nie spełniała przesłanek, od których zależało stwierdzenie rzekomej niewłaściwej praktyki PSM „Winogrady” i nakładanie na nią kary pieniężnej.

Ważnym kontekstem tej sprawy według spółdzielni okazało się także to, że zgodnie z przyjętą praktyką Prezes UOKiK opublikował pełną treść swojej nieprawomocnej decyzji na stronie UOKiK, a następnie wzmiankę o złożeniu przez PSM „Winogrady” odwołania od tej decyzji (jednocześnie odmawiając publikacji treści tegoż odwołania, pomimo wniosku PSM „Winogrady” w tym zakresie). Sprawiło to, że upowszechniały się informacje zamieszczone jedynie w treści decyzji, w szczególności dot. stwierdzenia niewłaściwych praktyk  i o nałożeniu kary na PSM „Winogrady”.

Korzystny dla PSM „Winogrady” wyrok Sądu Apelacyjnego stanowi prawomocne zakończenie tej sprawy.

REKLAMA