PwC: Kablówki w ostatnich 5 latach zainwestowały w Polsce 5,3 mld zł

Operatorzy sieci kablowych, dostarczając w Polsce 18 proc. łączy internetowych ogółem i 32 proc. łączy stałych, przyczynili się do ok. 4 -5 proc.całkowitego wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach - pisze w raporcie „Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki” firma doradcza PwC.

Opracowanie powstało  przy współpracy z Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Jego autorzy wyliczaja, ze w sumie w latach 2009-2014 wydatki inwestycyjne sektora wyniosły ok. 5,3 mld zł . Średnio operatorzy CATV na inwestycje przeznaczają ponad 20 proc. swoich przychodów. To znacznie powyżej przeciętnej dla gospodarki i branży ICT ogółem, które w obu przypadkach wynoszą około 5 proc.

Raport zwraca uwagę, że w ofercie operatorów sieci kablowych coraz ważniejszą rolę odgrywa dostęp do Internetu. Udział abonentów korzystających z Internetu w ramach tych usług wzrósł z 31 proc. w roku 2009 do 43 proc. w roku 2014. Ponad 65 proc. abonentów mogących korzystać z dostępu o prędkości powyżej 30Mb/s w Polsce to klienci operatorów CATV.

Udział operatorów sieci kablowych w całości stałych łącz w Polsce jest znacznie powyżej średniej europejskiej wynoszącej 18 proc.. Liczba użytkowników korzystających z Internetu dzięki operatorom CATV to 2,4 mlnosób i w ciągu ostatnich 5 lat (od 2009 r.) wzrosła o ponad 50 proc..

PwC szacuje też, że dla operatorów CATV pracuje w sumie ok. 10 tysięcy osób, a liczba pracowników i współpracowników w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 23 proc..