REKLAMA

PwC: przychody z dostępu do internetu w Polsce będą rosnąć głównie dzięki usługom mobilnym

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2023 roku 48,1 mld zł. Przychody z rynku tradycyjnej telewizji, obecnie największego sektora na polskim rynku E&M (12 mld zł), w tym roku wyprzedziły dochody z dostępu do internetu (11,2 mld zł), który spadł na drugą pozycję. Przychody trzeciego co do wielkości sektora, telekomunikacji, to 6,3 mld zł. Średnia stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów wyniesie 4,6 proc. w skali roku a kin - 10,8 proc. (największa średnia stopa wzrostu na całym rynku E&M) – wynika z polskiej edycji raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027” opracowanego przez PwC Polska.

PwC prognozuje, że w 2025 r. w Polsce przychody z dostępu do internetu będą stanowić 22,7 proc. wszystkich przychodów na rynku rozrywki i mediów, co pozwala sektorowi dostępu do internetu stać się największym segmentem pod względem wysokości przychodów na polskim rynku rozrywki i mediów. Przychody z sektora dostępu do internetu będą wynosić wtedy 12,5 mld zł, a przychody z telewizji osiągną niższą wartość 12,4 mld zł. Pozwala to objąć sektorowi dostępu do internetu pozycję lidera pod względem wysokości przychodów na polskim rynku rozrywki i mediów, który będzie sukcesywnie rosnąć.

Prognozowany 5,8 proc. wzrost przychodów w omawianym okresie pokazuje, że segment dostępu do internetu dynamicznie się rozwija, a przewaga w stosunku do innych segmentów będzie się powiększać. Wdrożenie sieci 5G i łącza światłowodowego przyspiesza boom na konsumpcję danych, która wzrasta równolegle ze wzrostem zapotrzebowania na coraz większą przepustowość sieci i wydajność łącza. Wszystko to wraz ze zmianami zachowań konsumpcyjnych odbiorców wpływa na wzrost przychodów w segmencie dostępu do internetu.

– Dziś w Polsce największymi sektorami w branży rozrywki i mediów pod względem przychodów są reklama internetowa, telewizja i dostęp do internetu. Kolejno każdy z nich ma 21 proc., 20 proc.  i 14 proc. udziału w prognozowanych przychodach na rynku w 2023 r. Trzy największe sektory pod względem przychodów w Polsce, są również sektorami, które w porównaniu z globalnymi prognozami średniej rocznej stopy wzrostu przychodów rozwijają się dynamiczniej niż światowe. Na polskim rynku rozrywki i mediów telewizja od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce pod względem przychodów w branży. Silna pozycja telewizji utrzyma się do 2025 r., a pozycję lidera rynku pod względem przychodów obejmie sektor dostępu do internetu – mówi Paweł Wesołowski, partner PwC Polska, zespół usług dla sektora telekomunikacji, rozrywki i mediów.

Całkowite przychody z dostępu do internetu w Polsce będą rosły w tempie 5,8 proc. CAGR, znacznie wyprzedzając średnią światową wynoszącą 3,9 proc. CAGR, z 10,4 mld zł  w 2022 r. do 13,7 mld zł w 2027 r.

Polski rynek telekomunikacyjny jest zdominowany przez przychody z usług mobilnych, które do 2027 r. będą stanowić 81,7 proc. całkowitych przychodów z dostępu do internetu. 40 mln użytkowników smartfonów w Polsce, z których dwie trzecie przejdzie na połączenia 5G do 2027 r., pomoże zwiększyć przychody z mobilnego dostępu do internetu w szybkim tempie 6,8 proc. CAGR z 8,1 mld zł  do 11,2 mld zł  w latach 2022-2027. Niewielki rynek szerokopasmowego dostępu do internetu w  kraju, będzie rozwijać się tempie 1,9 proc. CAGR i do 2027 r. będzie wart 2,5 mld zł.