Rabat na abonament w nowej promocji podlaskiej sieci regionalnej

Województwo podlaskie, które jest operatorem regionalnej sieci szerokopasmowej na Podlasiu, ogłosiło nową promocję „SSPW Podlaskie na START !”. Dzięki temu klienci podlaskiej RSS mogą liczyć na czasowe zmniejszeniem opłat abonamentowych w pierwszym okresie obowiązywania umowy.

Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, jej celem jest zwiększenie dostępności usług szerokopasmowych na obszarze województwa podlaskiego poprzez wzrost wykorzystania sieci SSPW Podlaskie przez operatorów, szczególnie na terenach o niskim popycie na usługi.

Promocja dotyczy wszystkich usług świadczonych przez SSPW Podlaskie. Jednak, aby z niej skorzystać operator musi zawrzeć umowę z operatorem podlaskiej RSS na co najmniej 36 miesięcy. Promocja nie obejmuje usług dotychczas świadczonych klientom sieci SSPW Podlaskie oraz nie łączy się z innymi promocjami.

Na co mogą liczyć klienci w promocji? Przede wszystkim na zmniejszenie opłat abonamentowych w pierwszym okresie obowiązywania umowy w wysokości 25-50 proc. m.in. w zależności od długości podipsanej umowy.