REKLAMA

GUS: rynek usług telekomunikacyjnych w 2014 r. wart był 38,2 mld zł

Choć spada liczba łączy telefonii stacjonarnej i liczba rozmów inicjowanych z telefonów stacjonarnych, to w 2014 r. wzrósł łączy czas połączeń. Z kolei klienci operatorów mobilnych co raz chętniej dzwonią poza własną sieć i co raz chętniej korzystają z transmisji danych - wynika z dorocznego raportu GUS poświęconego łączności.

Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że w 2014 r. przychody operatorów z usług telefonii stacjonarnej wyniosły blisko 5 mld zł i były o 16,1 proc. niższe niż rok wcześniej. Przychody z udostępniania internetu, poczty elektronicznej i transmisji danych przekroczyły 12,7 mln zł i były o 9,1 proc. wyższe niż w 2013 r. Z kolei przychody z telefonii ruchomej wyniosły nieco ponad 20,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,8 proc. w skali roku.

REKLAMA

Według autorów raportu w 2014 r. usługi telefonii stacjonarnej - połączenia lokalne, międzystrefowe i międzynarodowe - świadczyło 188 operatorów, usługi mobilne - 26, a usługi VoIP - 433. Dostęp do internetu oferowało 2433 operatorów, w tym 145 operatorów telewizji kablowej.

Z raportu wynika, że w sieciach stacjonarnych działało 5,4 mln łączy głównych (spadek o 7,4 proc. w skali roku), w tym 4,6 mln standardowych łączy głównych (spadek o 6,2 proc.), spośród których 907,4 tys. zainstalowane było na terenach wiejskich (spadek o 1,6 proc.). W sieciach komórkowych aktywne było 57,6 mln kart SIM (wzrost o 1,9 proc.). Konsumenci korzystali z 3,73 mln łączy głównych (spadek o 4,1 proc. w porównaniu z końcem 2013 r.), z czego na wsiach działało 787,5 tys. łączy głównych (spadek o 0,4 proc.).

W końcu ub.r. najwięcej telefonicznych łączy głównych na 1000 mieszkańców było w województwach mazowieckim (193,7), dolnośląskim (150,7) i małopolskim (150,3), a najmniej w świętokrzyskim (107,6), warmińsko-mazurskim (108,7) i lubelskim (112,2).

W 2014 r. liczba automatów telefonicznych spadła o 991 do 14059.

Jak wyliczył GUS, w 2014 r. użytkownicy telefonii stacjonarnej przeprowadzili 4,85 mld rozmów krajowych, o 56,2 mln mniej niż rok wcześniej. Mimo, ze liczba połączeń spadła, to ich czas wzrósł. Łączny czas krajowych rozmów w sieci stacjonarnej wyniósł 9,79 mln minut (wzrost o 8,6 proc.), z czego na konsumentów przypadało 6,36 mld minut (wzrost o 4,7 proc.). Czas połączeń międzynarodowych z sieci stacjonarnej podliczono na 620,6 mln minut (wzrost o 18,9 proc.), z czego na konsumentów przypadało 478,3 mln minut (wzrost o 28,9 proc.). Czas odebranych połączeń międzynarodowych był wielokrotnie wyższy i wyniósł 4,3 mld minut (wzrost o 5,3 proc.).

Ruch z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych pozostała w 2014 r. na niemal niezmienionym poziomie. Ich czas wyniósł 2,03 mld minut (wzrost o 1,3 proc.), z czego na konsumentów przypadało 981,6 mln minut (wzrost o 17,5 proc.). Łączny czas połączeń w technologii VoIP GUS podliczył na 2,78 mld minut (wzrost o 21,5 proc.).

Według GUS w końcu ub.r. w Polsce było w sumie 7,1 mln stacjonarnych szerokopasmowych łączy internetowych, z czego na łącza w gospodarstwach domowych przypadało 6,22 mln. Najwięcej - 2,88 mln - było łączy działających w technologii xDSL. Drugą co do wielkości grupę stanowiły łącza wykorzystujące modemy kablowe (2,46 mln).

Według danych zebranych przez GUS, w końcu 2014 r. w sieciach komórkowych działało 38,7 tys. stacji bazowych (wzrost o 10,1 proc.).

Klienci operatorów mobilnych rozmawiali co raz dłużej i co raz chętniej dzwonili poza własną sieć. Z danych GUS wynika, że zainicjowali połączenia trwające w sumie 81,15 mld minut (wzrost w skali roku o 10,2 proc.), z czego 44,1 mld minut przypadało na rozmowy wewnątrz tej samej sieci (wzrost o 3,3 proc.). Statystyczny klient sieci komórkowej zainicjował połączenia trwające w sumie 1409 minut (wzrost o 8,1 proc. w skali roku), z czego 30 minut przypadało na rozmowy zagraniczne (wzrost w skali roku o 15,4 proc.).

Dane GUS potwierdzają informacje o bardzo szybkim wzroście wykorzystania transmisji danych w sieciach komórkowych. Klienci sieci mobilnych przesłali w ub.r 247,8 PB danych, co oznacza wzrost o 93,6 proc. w porównaniu z 2013 r. Liczba wysłanych SMS niemal się nie zmieniła. W 2014 r. wysłano ich prawie 52 mld sztuk (wzrost o 1,1 proc.), czyli 903 na kartę SIM (rok wcześniej 910).

Według danych GUS, sieci telewizji kablowej miały w sumie 4,90 mln abonentów (wzrost o 3,1 proc.). Sieci świadczyły 1,47 mln usług telefonicznych (wzrost o 87 proc.) i 3,46 mln usług dostępu do internetu (wzrost o 26,2 proc.).