REKLAMA

Raport Orange: ISP o konkurencji, konsolidacji, POPC, planach i nadziejach

Ponad połowa małych i średnich dostawców usług internetowych ocenia konkurencję na rynku, z którą mierzą się na co dzień, jako dużą, a za rok ich zdaniem sytuacja będzie jeszcze bardziej wymagająca. Mimo to, większość z nich ma optymistyczne plany na przyszłość, zamierza zdobywać nowych klientów i wdrażać nowe usługi. Szansę na rozwój mali operatorzy widzą w oferowaniu usług mobilnych oraz w projektach światłowodowych POPC. To niektóre z wniosków badania opinii przeprowadzonego przez Orange w raporcie rynku operatorskiego „What’s up Wholesale

Badanie zostało zrealizowane wśród małych i średnich operatorów, z którymi Orange współpracuje.  W opracowaniu raportu wzięli udział przedstawiciele blisko 125 firm – zarówno jako ankietowani, jak też autorzy komentarzy i artykułów. Największą grupę (36 proc.) stanowili operatorzy obsługujący od 1 tys. do 5 tys. abonentów, a najwięcej respondentów pochodziło z Mazowsza (18), Podkarpacia (18) oraz Wielkopolski (14).

–„What’s up Wholesale” to pierwsze, pilotażowe wydanie, w którym dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniami z naszymi klientami. Chcemy robić to cyklicznie, by pomagać im budować biznes operatorski oraz rozwijać polski rynek telekomunikacyjny – mówi Michał Reutt, dyrektor marketingu i strategii hurtowej Orange Polska.

57 proc. respondentów badania ocenia konkurencję na obszarze swojego działania jako dużą. 35 proc. operatorów definiuje ją jako średnią, a zaledwie 8 proc. jako małą. Zdaniem respondentów sytuacja w ciągu najbliższego roku się pogorszy – liczba odpowiedzi dotyczących oczekiwanej dużej konkurencji na obszarze swojego działania wzrasta bowiem do 65 proc.

– Przez ostatnich 11 lat wiele się zmieniło – część operatorów urosła, część została wchłonięta przez sąsiadów, część dołączyła do większych podmiotów drogą akwizycji. Ostatni czas pokazał, że na swoich terenach operatorzy, którzy nastawili się na lokalność i dobrą obsługę klienta, wygrali i umocnili swoją pozycję. Szczególnie na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie często jako jedyni widzieli opłacalność budowy infrastruktury. Wygrali też ci, którzy połączyli się w większe spółki, nadal bazujące na lokalnym zasięgu, nie wychodzące poza województwo (w uproszczeniu). Tacy operatorzy dobrze prosperują, ich marka jest silna i skuteczna na własnym lokalnym rynku – ocenia sytuację wypowiadający się w raporcie Grzegorz Szeliga, prezes iNet Group

Dla większości lokalnych ISP (60 proc.) wybuch pandemii COVID-19 zmienił wyniki finansowe, przy czym aż 36 proc. operatorów przyznaje się do wzrostów, a 24 proc. do spadków przychodów. Dla 40 proc. przychody pozostały na tym samym poziomie.

Zdecydowanie najbardziej ucierpieli operatorzy najmniejsi obsługujący do 300 abonentów końcowych – aż 48 proc. ISP z tej grupy odpowiedziało, iż w wyniku pandemii ich przychody spadły w porównaniu do 17 proc. operatorów, którzy wskazali wzrosty. Natomiast wśród największych operatorów obsługujących powyżej 10 tys. abonentów, połowa nie zanotowała zmiany wyników finansowych, u jednej czwartej przychody wzrosły, a u pozostałych 25 proc. spadły.

Operatorzy mają świadomość postępującej konsolidacji rynku i aż 78 proc. pytanych przez Orange przewiduje, w perspektywie najbliższych 5 lat, zmniejszenie się liczby podmiotów telekomunikacyjnych.

Z drugiej strony pytani ISP deklarują optymistyczne plany na przyszłość. Większość z nich (67 proc.) planuje rozwój firmy pod względem liczby abonentów i usług, a aż 59 proc. wiąże swój rozwój między innymi z programem POPC. Jednocześnie 15 proc. respondentów rozważa sprzedaż firmy.

W badaniu ankietowani operatorzy, co naturalne, określali siebie jako dostawcy internetu (115 wskazań), a w dalszej kolejności jako dostawcy kanałów i pakietów TV (86 wskazań) oraz usług głosowych opartych o technologię stacjonarną (77 wskazań). „Inne” usługi wskazywane przez operatorów to szeroko rozumiane działania na rzecz biznesu z zakresu dzierżawy infrastruktury i transmisji danych, jak również obsługi IT. Większość z respondentów (58 proc.) planuje poszerzyć swoje portfolio usługowe, głównie o brakujące usługi głosowe mobilne (35 wskazań). Kolejne są usługi związane z telewizją, w tym VOD (18 wskazań) oraz kanały i pakiety TV (16 wskazań). 

Ponad połowa ISP  (59 proc.) widzi możliwość rozwoju swojej działalności w projektach POPC. I tak  37 proc. ankietowanych deklaruje, że będzie korzystać z infrastruktury wybudowanej przez innych operatorów w ramach POPC, 16 proc. przyznaje, że będzie współpracować z operatorami, którzy wygrali konkurs – udostępnią swoją sieć w modelu hurtowym, a 6 proc. proc. respondentów planuje wybudować i wykorzystywać na cele własne infrastrukturę przy dofinansowaniu z Unii. Co piąty ankietowany ISP uważa, że POPC nie będzie mieć wpływu na jego działalność, a 21 proc. operatorów deklaruje, że będzie omijać te obszary w zakresie swoich nowych inwestycji. 

Operatorzy zdają sobie sprawę, że wprowadzenie w oparciu o EKŁE uprawnienia do przenoszalności usługi szerokopasmowej (48 proc. respondentów), nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (45 proc.) oraz decyzja UKE na rynki 3a i 3b (40 proc.) będą mieć znaczenie dla ich biznesu.

W badaniu Orange zapytał też operatorów, którzy są też jego klientami hurtowymi, czy się kierują  przy wyborze dostawcy hurtowego. Dla respondentów najbardziej istotna okazała się stabilność partnera biznesowego (96 wskazań), następnie jakość dostarczanych przez niego usług (89) oraz ich cena (82). Czas dostawy i geograficzna bliskość z siedzibą dostawcy to najmniej istotne argumenty (odpowiednio 36 i 35 wskazań).

Ubiegły rok pokazał, jak wysoko na liście naszych potrzeb jest szybki dostęp do internetu, zwłaszcza światłowód. Popyt na te usługi rośnie, rośnie też zainteresowanie operatorów hurtowym dostępem do naszej sieci światłowodowej, a także do infrastruktury, którą budujemy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do końca 2021 planujemy udostępnić operatorom około 360 tys. lokali abonenckich na zasięgach POPC, a w kolejnych latach około 100 tys. dodatkowych punktów, by mogli świadczyć na nich swoje usługi. To duża szansa dla lokalnych operatorów – zapowiada Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. rynku hurtowego i sprzedaży nieruchomości.