Raport roczny Telgamu skorygował obraz wyników spółki za 2022 r.

Wyniki Telgamu, ISP z Podkarpacia opublikowane w raporcie rocznym za 2022 r. wyraźnie różnią się od tych, które spółka przedstawiła publikując sprawozdanie finansowe za cztery kwartały ub.r.

W raporcie rocznym przychody podliczono na nieco ponad 3,64 mln zł (wzrost w porównaniu z 2021 r. o 16,3 proc.), podczas gdy w sprawozdaniu kwartalnym informowano o nieco ponad 3,9 mln zł przychodów (wzrost rok do roku o niemal 25 proc.). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 3,64 mln zł, zaś w sprawozdaniu kwartalnym mowa była o prawie 3,44 mln zł. W efekcie zysk ze sprzedaży wyniósł nieco ponad 4 tys. zł, a nie – jak wykazano w sprawozdaniu kwartalnym – przeszło 469 tys. zł. W raporcie rocznym wyższe niż w sprawozdaniu kwartalnym były pozostałe przychody operacyjne (426,1 tys. zł wobec 271,6 tys.) i pozostałe koszty operacyjne (24 tys. zł wobec 671 zł). W efekcie zysk operacyjny za 2022 r. wyniósł 406,2 tys. zł, a nie – jak wykazano w raporcie kwartalnym – 740,2 tys. zł.

Różnica w przychodach finansowych była nieznaczna – nieco ponad 2 zł – za to w kosztach finansowych wyniosła 349,9 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 361,3 tys. zł, a nie – jak wykazano w raporcie kwartalnym – 11,4 tys. zł Wzrost kosztów to przede wszystkim nieuwzględniony w raporcie kwartalnym odpis – 325 tys. zł – na likwidowaną spółkę Optical Net. Co ciekawe, Telgam w opublikowanym kilka dni temu raporcie za I kwartał 2023 r. nadal wykazywał długoterminowe aktywa finansowe na kwotę 325 tys. zł.

Wszystkie te różnice miały wpływ na wynik netto. Zysk na tym poziomie wykazany w raporcie rocznym wyniósł 127,5 tys. zł, a nie – jak wykazano w raporcie kwartalnym – 810,3 tys. zł.

Różnice między raportem kwartalnym i raportem rocznym są też w bilansie i rachunku przepływów finansowych. Wartość aktywów i pasywów w raporcie rocznym podliczono na prawie 10,59 mln zł, podczas gdy w raporcie kwartalnym wyniosła ona blisko 10,96 mln zł.

Raport kwartalny Telgamu

Raport roczny Telgamu