Raport UKE: firmowi klienci operatorów nie lubią zmian

Nawet w jednej trzeciej firm pandemia i okres kwarantanny spowodowały wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie połączeń głosowych, ale nie wpłynęła znacząco na wybór oferty. W około połowie badanych firm świadczono pracę zdalną, a w 42 proc. korzystano z e-learningu. Zazwyczaj formy te nie sprawiały kłopotów – nie spadła jakość usług, nie było też problemu z usługami telekomunikacyjnymi – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej wśród klientów instytucjonalnych.

Badanie potwierdza, że dziś nie można funkcjonować w biznesie bez dostępu do internetu. Pytani określają internet najczęściej jako kluczowe narzędzie pomagające w funkcjonowaniu firmy – służy przede wszystkim do zdobywania informacji, komunikacji z klientem oraz wewnętrznej. Nie dziwi więc ze niemal wszystkie badane podmioty wykorzystują internet (97 proc. posiada dostęp). Najczęstszym sposobem dostępu jest dostęp stacjonarny (posiada go 3/4 badanych firm i instytucji), ale popularny jest również dostęp mobilny na telefonach komórkowych (53 proc. badanych podmiotów). Mniej popularne jest korzystanie z dostępu mobilnego na komputerze lub innych urządzeniach przenośnych.

Średnie rachunki za usługi internetu stacjonarnego w firmach i instytucjach wynoszą ok. 161 zł, przy czym ok. ¾ badanych firm płaci rachunki w kwocie do 200 zł. Natomiast w przypadku internetu mobilnego kwoty wynoszą ok. 178 zł, przy czym ok. 3/4 badanych firm płaci miesięczne rachunki w kwocie do 200 zł.

Ciekawe jest natomiast, że użytkownicy zarówno internetu stacjonarnego, jak i mobilnego z rezerwą podchodzą do perspektywy zastąpienia obecnie użytkowanego sposobu dostępu do internetu wyłącznie alternatywną metodą (internetem mobilnym bądź stacjonarnym). Byliby skłonni rozważyć taki ruch najczęściej w przypadku pogorszenia się jakości uzyskiwanej usługi lub/i przedstawienia im lepszych parametrów usługi alternatywnej.

Główną motywacją do wykorzystywania internetu mobilnego jest możliwość wykorzystania go poza siedzibą firmy. Znaczna grupa badanych podmiotów wskazała również, ze otrzymała internet mobilny w pakiecie z inną usługą.

Połowa badanych firm i instytucji słyszała o sieciach 5G. W odczuciu ich pracowników zastosowanie sieci 5G może polepszyć komunikację, jednak najczęściej wyrażają opinię, że nie wpłynie ono na sytuację i działania firmy.

83 proc. badanych firm i instytucji korzysta z telefonii komórkowej, a 68 proc. z telefonii stacjonarnej. w przypadku tej drugiej znaczna grupa badanych podmiotów utrzymuje ją z przyzwyczajenia lub kierując się przeświadczeniem, że numer stacjonarny zwiększa wiarygodność firmy. Ogólnie zaznaczają, że ułatwia on jej funkcjonowanie. Użytkownicy firmowych telefonów stacjonarnych najczęściej nie wyobrażają sobie zastąpienia telefonii stacjonarnej wyłącznie komórkową.

Średnia wysokość rachunku za telefonię stacjonarną wynosi 205 zł, a za telefonię komórkową – 384 zł. Kwoty te są zależne od liczby zatrudnianych pracowników. 

W 38 proc. badanych podmiotów, w których użytkuje się telefonię komórkową, korzysta się również z komunikatorów internetowych na telefonach. Zdecydowanie najpopularniejszymi aplikacjami są Messenger i WhatsApp. Choć komunikatory przyciągają dodatkowymi funkcjami i brakiem opłat, tradycyjne, jednak telefoniczne połączenia głosowe wciąż są bardziej preferowane.

W ciągu ostatniego roku blisko 10 proc. badanych firm i instytucji padło ofiarą próby wyłudzenia danych lub nadużyć związanych z wykorzystywaniem danych.

Jednocześnie blisko połowa firm (46 proc.) zatrudnia osoby, które w swoim zakresie obowiązków mają również dbanie o bezpieczeństwo w sieci. Zatrudnianie takich osób jest powiązane z wielkością firmy – jest stosunkowo rzadkie w mikrofirmach, zatrudniających do 10 osób (ok. 1/5 mikrofirm zatrudnia taką osobę), a częste w pozostałych klasach wielkości przedsiębiorstw (3/4 firm małych i średnich zatrudnia osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci). Podstawowymi środkami służącymi do utrzymania bezpieczeństwa przy korzystaniu z internetu jest posiadanie aktualnego oprogramowania (92 proc. firm) oraz programów antywirusowych (87 proc. firm).

Ponad 60 proc. przedstawicieli badanych firm spotkało się z pojęciem przetwarzania danych w chmurze. Firmy te w zdecydowanej większości dostrzegają korzyści z tego podejścia. Największą z nich jest łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo przed utratą danych. Około jedna trzecia badanych firm dostrzega zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w chmurze. Są to przede wszystkim ryzyko wycieku danych, czy to ze względu na działalność hakerów czy na skutek awarii.