RBS Media z Mielca wykona dla PŚO sieć z FERC w gminie Kolbudy

Polski Światłowód Otwarty startuje z projektem budowy sieci w ramach  Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na terenie gminy Kolbudy na Pomorzu. Jest to jeden z dwóch projektów z FERC, na który operator hurtowy związany z Play podpisał umowę z CPPC.

W gminie Kolbudy zasięgiem sieci objęte zostanie  blisko 2500 nieruchomości. Koordynatorem projektu jest firma RBS Media z Mielca. 

Urząd gminy zastrzega, że nie miał żadnego wpływu na wykaz nieruchomości, które objęte zostały projektem PŚO. O głównych założeniach przedsięwzięcia i planach dotyczących inwestycji, podczas sesji Rady Gminy Kolbudy opowiadali przedstawiciele firm realizujących projekt. 

Lista adresów, jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy, pozostaje otwarta i w przyszłości - po uzyskaniu akceptacji - będzie mogła być uzupełniana o kolejne lokalizacje. Gmina nie przyjmuje jednak zgłoszeń od osób, które w przyszłości chciałyby dołączyć do PŚO. I zastrzega, że w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami realizującymi zadanie.

Przyłączenia posesji do sieci światłowodowej wykonywane będą bezpłatnie. Pierwsze działania związane z realizacją projektu zacząć się mają już w lipcu bieżącego roku. Przedstawiciele wykonawcy rozpoczną prace od inwentaryzacji i sprawdzenia zgodności listy gospodarstw ze stanem faktycznym w terenie.

Jak poinformowali obecni na sesji goście, znaczna część nowej, światłowodowej infrastruktury prowadzona będzie przez istniejącą na terenie gminy sieć teletechniczną. W niektórych przypadkach jednak konieczna będzie zgoda właścicieli sąsiadujących nieruchomości na poprowadzenie światłowodu przez teren posesji. Wykonawca wyraził nadzieję na dobrą współpracę z lokalną społecznością i wsparcie, jakiego w tym zakresie udzielać mogą sołtysi.