REKLAMA

RCS nowym kanałem dla reklam multimedialnych w sieciach mobilnych

Według szacunków Juniper Research, globalna liczba użytkowników nowego standardu przesyłania wiadomości RCS (Rich Communication Services) wzrośnie z 1,2 mld w 2020 r. do 3,9 mld do 2025 roku. Analitycy przewidują, że rosnące zaangażowanie operatorów w systemy RCS będzie kluczem do rozwoju ekosystemu wiadomości biznesowych, który będzie atrakcyjny dla przedsiębiorstw.

W raporcie RCS Messaging: Emerging Opportunities, Monetisation Strategies & Market Forecasts 2020-2025 Juniper ostrzega, że operatorzy, którzy nie zainwestują w usługi RCS, przegapią nowe, pojawiające się źródła przychodów, takie jak reklamy multimedialne. Analitycy przewidują, że protokół RCS, którego specyfika jest oparta na IP, umożliwi szybki rozwój nowych usług dla klientów RCS i pozwoli innym zainteresowanym podmiotom rynkowym, takim jak reklamodawcy, odegrać bardziej znaczącą rolę w przestrzeni komunikacyjnej w ciągu najbliższych pięciu lat .

W opinii ekspertów Juniper, ekosystemy RCS obsługiwane przez operatorów, a nie ekosystemy oparte na aplikacjach, zapewnią kluczowy punkt różnicujący, oferując walidację przez komórkowy numer telefonu MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) jako sposób uwierzytelniania użytkowników i routingu ruchu. Z szacunków Juniper wynika, że liczba abonentów telefonii komórkowej korzystających z sieci obsługujących systemy RCS wzrośnie z 15 proc. w 2020 r., do 40 proc. w 2025 r.

Jednocześnie autorzy raportu przestrzegają, że wdrażanie reklam poprzez systemy RCS musi być realizowane ostrożnie w krótkiej perspektywie czasowej, aby nie obniżyć jakości doświadczenia użytkownika. Aby optymalnie wprowadzać systemy RCS, zalecają, aby „zainteresowani uczestnicy rynkowi skoncentrowali wysiłki programistyczne na funkcjonalności, która zapewnia natychmiastowe korzyści użytkownikom końcowym, takie jak możliwość płatności czy uwierzytelnianie marki, co pozwoli stworzyć zaufany ekosystem komunikacyjny, który może wspierać cenne działania reklamowe, gdy ekosystem ten osiągnie dojrzałość”.