REKLAMA

Refinansowanie Cyfrowego Polsatu co raz bliżej

Równo za miesiąc, 8 maja, Cyfrowy Polsat zamierza umorzyć obligacje o wartości nominalnej 350 mln euro. Zapadające w 2018 roku papiery są oprocentowane na 7,125% w skali roku. Jak poinformowała dzisiaj spółka, umorzenie nastąpi, jeśli do tego czasu firma uzyska kredyt wystarczający na zrefinansowanie zadłużenia.

W końcu lutego 2014 r. Cyfrowy Polsat ogłosił, że rozpoczął z grupą instytucji finansowych rozmowy o refinansowaniu zadłużenia, na które składają się obligacje o terminie wykupu w 2018 r. oraz kredyt zapadający w 2015 r. W końcu ubiegłego roku wartość niespłaconego kredytu wynosiła 483 mln zł. Refinansowanie zadłużenia kontrolowanego przez Zygmunta Solorza-Żaka Cyfrowego Polsatu jest częścią operacji przejęcia przez tę spółkę Polkomtela. Zakończenie operacji planowane jest na maj. Ogłaszając w listopadzie 2013 roku transakcję przejęcia Polkomtela, największy w Polsce operator płatnej telewizji zapowiedział, że razem z obligacjami i kredytem Cyfrowego Polsatu ma zostać zrefinansowana część obligacji wyemitowanych w związku z zakupem przez miliardera w 2011 r. Polkomtela. Chodzi o obligacje typu PIK o wartości nominalnej 201 mln dolarów oprocentowane na 14,25% w skali roku wyemitowane przez Eileme 1. Te papiery mają termin wykupu w 2020 r.

Cyfrowy Polsat, prezentując plan przejęcia Polkomtela, zapowiedział też, że w 2016 r. będzie chciał zrefinansować dwie zapadające w 2020 r. serie obligacji wyemitowanych przez Eileme 2 o wartości nominalnej odpowiednio 542,5 mln euro i 500 mln dolarów.