Resort cyfryzacji chce znowelizować przepisy o chmurze dla administracji publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że 11 sierpnia 2023 r. Janusz Cieszyński, szef resortu, skierował do 14-dniowych uzgodnień i opiniowania nowelizację uchwały w sprawie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP).

Założeniem WIIP jest  optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów teleinformatycznych i aplikacji w administracji publicznej.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim rozwój usług chmurowych dla administracji publicznej. Projekt zakłada dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb i warunków, jakie dyktuje nam rozwój nowych technologii, zwłaszcza usług chmurowych, a po drugie – doprowadzenie do sytuacji, w której jak najwięcej podmiotów może skorzystać z Publicznej Chmury Obliczeniowej lub Rządowej Chmury Obliczeniowej.

Rządowa Chmura Obliczeniowa jest wspólna dla administracji publicznej i przeznaczona do wyłącznego użytku przez określoną grupę organizacji mających wspólne założenia (m.in. misję, wymagania bezpieczeństwa, politykę, zgodność z regulacjami).

Chmurę publiczną resort definiuje jako usługi obliczeniowe, oferowane przez dostawców z innych firm za pośrednictwem publicznego internetu. W ten sposób są dostępne dla każdego, kto chce ich używać lub je kupić.

– Rozwijamy projekt, szukamy jak najprostszych rozwiązań, a jednocześnie zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wymaga to od nas krytycznego spojrzenia na dotychczasowe założenia legislacyjne  – mówi minister Janusz Cieszyński.

Ma to być  to osiągnięte poprzez:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej;
  • obniżenie kosztów przetwarzania danych;
  • podniesienie efektywności wydatkowania środków w projektach zawierających elementy infrastruktury IT;
  • skrócenie czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych dzięki szybszemu udostępnianiu wymaganej infrastruktury IT;
  • ograniczenie zjawiska wielokrotnego gromadzenia tych samych danych w środowiskach informatycznych; 
  • zniesienie barier technologicznych w przypadku rejestrów publicznych;
  • upowszechnienie modelu chmury obliczeniowej, jako głównego sposobu realizacji systemów teleinformatycznych państwa (w tym również zmiana technologii wytwarzania oprogramowania).