REKLAMA

MC i NASK ze wsparciem PR w projekcie podnoszenia e-kompetencji

Agencja 38PR & Content Communication wygrała postępowanie na przygotowanie strategii i realizację działań PR w ramach realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK projektu edukacyjno-informacyjnego na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

Do zadań agencji należeć będzie przygotowanie strategii działań PR dla kampanii oraz m.in. proaktywna współpraca z mediami, wsparcie w komunikacji w mediach społecznościowych i przy organizacji wydarzeń dla mediów oraz stałe doradztwo w zakresie PR.

Agencja została wybrana w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. Podpisana w sierpnia 2018 r. umowa obowiązuje do końca 2020 roku. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy to 650 tys. zł netto.

Głównym problemem na jaki odpowiada realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK projekt, jest niewystarczająca świadomość Polaków o możliwościach i korzyściach jakie daje cyfryzacja. Jego celem jest m.in. zachęcenie do korzystania z nowoczesnych technologii, przekonanie nieprzekonanych, że znacząco mogą one poprawić jakość ich życia.

Projekt obejmuje cztery obszary:

  • jakość życia,
  • e-usługi publiczne,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • programowanie.

Wartość całego projektu to blisko 4,5 mln zł.

REKLAMA