REKLAMA

Rezygnuje z-ca dyrektora Dep. Telekomunikacji

Aktualizacja 02.04 14:21

Dominik Kopera znalazł zatrudnienie w Orange Polska – wynika z naszych informacji. Zajmował się będzie koordynacją projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem publicznych środków na ten cel. Pracować będzie w pionie sieci i technologii, którym kieruje Piotr Jaworski, członek zarządu Orange.

---

Dominik Kopera odchodzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Telekomunikacji (włączonego do KPRM wraz z całym Ministerstwem Cyfryzacji) – wynika z naszych informacji. Formalnie okres jego zatrudnienia upływa z końcem I kwartału przyszłego roku.

Faktycznym zastępcą dyrektora departamentu był od lutego 2017 r. Odpowiadał za takie obszary, jak Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, współpracę międzynarodową w ramach Broadband Competence Office, czy nową perspektywę finansową 2021-2027.

Wcześniej (od 2015 r.) pełnił w Departamencie Telekomunikacji funkcję naczelnika wydziału inwestycji telekomunikacyjnych.

W resorcie cyfryzacji pracuje od 2013 r. Wcześniej przez trzy lata był zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zaczynał karierę zawodową.

Kierownictwo Departamentu Telekomunikacji KPRM stanowią obecnie dyrektor Agnieszka Krauzowicz oraz jej zastępca Tomasz Proć.