REKLAMA

PMR: Rynek chmury w Polsce sięgnie w 2021 r. 2,5 mld zł

Wartość polskiego rynku usług chmurowych w ciągu ostatnich dwóch lat się podwoiła i w całym 2021 roku sięgnie kwoty ok. 2,5 mld zł. Obecnie liderami wykorzystania cloud computingu są duże firmy, ale niebawem to mały i średni biznes (MŚP) – ze względu na brak wewnętrznych kompetencji m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i z chęci skupienia się na rozwoju biznesu – będzie napędzał ten rynek – wynika z raportu Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021”, firmy analitycznej PMR, który powstał m.in. we współpracy z Netią.

W prognozie wartości polskiego rynku IT w 2021 roku firma analityczna PMR mówi o kwocie 50 mld zł, w tym zawiera się rynek cloud computingu, którego wartość w bieżącym roku ma wynieść ok. 2,5 mld zł.

– Chmura stanowi zaledwie 5 proc. całego rynku IT w Polsce, ale jest jednocześnie najszybciej rosnącą jego częścią, ze średnioroczną dynamiką w ostatnich dwóch latach na poziomie 50 proc., czyli ponad dwa razy szybciej niż fenomenalnie rosnący w pandemii rynek sprzętu IT. Jako całość rynek IT w Polsce rośnie zaś w jednocyfrowym tempie – zauważa Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR.

Analitycy firmy analitycznej PMR wskazują, że aktualnie ok. 1/4 firm w Polsce deklaruje korzystanie z chmury, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to średnio co trzeci podmiot. Warto też zauważyć, że o ile z chmury korzysta co druga duża firma, to już w sektorze małego i średniego biznesu (MŚP) jest to tylko nieco ponad 20 proc.

W ocenie PMR, w perspektywie do 2025 roku większość dużych firm w kraju będzie wykorzystywać w mniejszym lub większym stopniu rozwiązania chmury publicznej, zgodnie z trendami światowymi. Dla większości chmura publiczna będzie jednak rozwiązaniem przede wszystkim do wykorzystania w procesach, takich jak e-mail, praca zdalna, storage, backup, WWW czy środowiska deweloperskie. Królować będą natomiast różne formy chmury hybrydowej, stanowiącej rozsądny kompromis między kosztami, lokalizacją, bezpieczeństwem, zgodnością oraz posiadaną już infrastrukturą i wykorzystywanymi aplikacjami.

Zdaniem ekspertów, uwzględnienie zmieniających się potrzeb klientów powinno stanowić punkt wyjścia całego procesu planowania transformacji cyfrowej i wykorzystania wspierających ją rozwiązań chmurowych. Tymczasem, jak wskazuje badanie PMR, dostrzega to tylko 23 proc. badanych firm. W pytaniu dotyczącym elementów wdrożonych lub planowanych w ramach cyfrowej transformacji tylko niespełna co czwarte przedsiębiorstwo stawia na cyfryzację obsługi klienta, a 17 proc. wskazuje na narzędzia wspierające interakcję z klientem poprzez media społecznościowe.

- Dla części firm synonimem transformacji cyfrowej okazało się wyłącznie wdrożenie narzędzi do pracy zdalnej i na tym proces się zakończył – stwierdza Paweł Olszynka.

W ponad 30 proc. ankietowanych firm w Polsce obowiązują bardzo restrykcyjne regulacje bezpieczeństwa danych, które całkowicie uniemożliwiają przenoszenie ich na zewnątrz organizacji. Z drugiej strony, zdaniem ankietowanych, największe korzyści związane z wdrożeniem rozwiązań cloudowych dotyczą poprawy bezpieczeństwa. Ponad połowa firm wskazuje bezpieczeństwo jako jedną z głównych korzyści, a dla co czwartej jest to absolutnie najważniejszy atut implementacji chmury w organizacji.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa (przede wszystkim w kontekście polityk przetwarzania danych), wielu firmom (32 proc. wskazań) przy migracji do chmury towarzyszy obawa o przebieg samego procesu, za którą stoi brak kompetencji wewnętrznych i przekonanie o trudności uzyskania wsparcia z zewnątrz. Co ciekawe, w procesie podejmowania decyzji o migracji do chmury tylko 12 proc. firm jako istotną kwestię wskazuje poszukiwanie oszczędności. W efekcie przytłaczająca większość organizacji w analizie TCO (całkowitych kosztów posiadania/korzystania) z chmurowych rozwiązań subskrypcyjnych pomija bardzo znaczące redukcje kosztów energii, czy utrzymania powierzchni.