REKLAMA

Robyg musi udostępnić UPC swą instalację na Mokotowie

Urząd Komunikacj Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości w Warszawie na Mokotowie należącej do Robyg Kameralna, w tym do wybudowanego na niej bądź obecnie będącego w budowie budynku.

Zgodnie z projektem decyzji UPC Polska jest uprawniona do doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku, wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłącza telekomunikacyjnego.

UPC we wniosku do UKE żądała m.in. wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, polegającego na umożliwieniu doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego wykonanego w technologii HFC a także wnioskowała umożliwienie wykorzystania instalacji we wznoszonym Budynku

UKE przychylił się do tych wniosków podkreślając, że świadcząc usługi przy wykorzystaniu istniejącej instalacji UPC jest więc w stanie osiągnąć ten sam cel, co w przypadku wykonania nowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, przy czym nie musi ponosić kosztów, jakie by poniósł, gdyby wykonał taką instalację. Sam Robyg przyznał, że w budynku znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna będąca jego własnością. Składa się ona z elementów pozwalających UPC  na świadczenie usług w budynku w zamierzonej technologii. 

Z tych powodów UKE uznał, że powielenie instalacji telekomunikacyjnej budynku byłoby ekonomicznie nieopłacalne, a zgodnie z megaustawą na udostępniającym spoczywa obowiązek zapewnienia operatorowi dostępu polegającego na umożliwieniu wykorzystywania instalacji.

REKLAMA