Rogowski znów zastopował Kobę w Białymstoku

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Koba do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Bełzy 5 i 7, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Prace budowlane prowadziła tam firma Rogowski Development I, do której Koba w 2017 r. i 2018 r. wystąpiła o zawarcie umowy, by móc doprowadzić przyłącza telekomunikacyjnych do budynków, wykorzystać punkty styku oraz wykonać światłowodowe instalacje telekomunikacyjne. Deweloper, który także w innych swych inwestycjach w Białymstoku niechętnie współpracuje z Kobą i tym razem nie był skory do zawierania umowy z białostockim ISP. Sprawa trafiła więc do UKE.

I podobnie, jak we wcześniejszych postępowaniach między Rogowskim a Kobą, gdzie musiał interweniować UKE okazało się, że budynki zostały wyposażone w instalacje telekomunikacyjne zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny one odpowiadać. Były tam już sieci  światłowodowe wykonane przez HomeNet Technologies oraz Telekomunikację Podlasie, z którym Rogowski tradycyjnie chętnie współpracuje, stanowiące ich współwłasność.

Regulator uznał więc, że Koba może z nich skorzystać, bo spełniają one zapotrzebowanie operatora w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

Odmówił więc ustalenia Kobie warunków dostępu do nieruchomości i budynków umożliwiających mu wykonanie światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej oraz odstąpił też od rozstrzygania wniosku operatorowi dotyczącego zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, jako bezprzedmiotowego.

Zgodnie z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. umożliwienia korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę Kobie dostępu do budynków, w celu wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Sytuacji Koby nie poprawił fakt, że od kwietnia 2019 r. budynkami zarządza już nie deweloper a wspólnota mieszkaniowa.