REKLAMA

Rosną przychody Stowarzyszenia e-Południe

Ponad 10,5 mln zł przychodów ze sprzedaży usług internetowych osiągnęło w 2019 r. Stowarzyszenie e-Południe, utworzone przez lokalnych operatorów ISP ze Śląska i obecnie integrujące działania lokalnych operatorów w całej Polsce – wynika ze sprawozdania opublikowanego w KRS. Jest to o około 1,5 mln zł więcej niż w 2018 r.

Dodatkowo e-Południe odnotowało 500 tys. zł przychodów z innych źródeł (głównie ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych – ponad 400 tys. zł, ale także z organizacji konferencji) oraz 34,8 tys. zł przychodów finansowych (np. odsetki bankowe).

Stowarzyszenie e-Południe na koniec 2019 r. osiągnęło zysk brutto w wysokości blisko 2,6 mln zł i był on nieznacznie wyższy niż rok wcześniej (ponad 2,4 mln zł). Podatek dochodowy, jaki zapłaciła organizacja w 2019 r. sięgnął 521,6 tys. zł.

Zyski zostały przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia.

Na wynagrodzenie zarządu w 2019 r. Stowarzyszenie e-Południe w 2019 r. wyasygnowało 317,3 tys. zł, tj. trochę więcej niż rok wcześniej (294,6 tys. zł).

Ze sprawozdania wynika też, że na koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie e-Południe dysponowało środkami pieniężnymi w wysokości 4 mln zł, z czego blisko jedna czwarta była na rachunkach bankowych organizacji.