REKLAMA

Rośnie liczba klientów kontraktowych T-Mobile Polska

Między kwietniem, a czerwcem 2019 r. liczba kart SIM obsługiwanych przez T-Mobile Polska wzrosła o 46 tys. do 10,869 mln - wynika z raportu finansowego grupy Deutsche Telekom za II kwartał i I półrocze 2019 r. Liczba SIM była o 260 tys. wyższa niż rok wcześniej.

W końcu II kwartału najmniejszy infrastrukturalny polski operator komórkowy obsługiwał 7,374 mln SIM klientów kontraktowych (o 76 tys. więcej niż trzy miesiące wcześniej) i 3,495 mln SIM prepaid (spadek o 29 tys. w porównaniu z końcem marca br.). W porównaniu z końcem I półrocza ub.r. liczba SIM kontraktowych wzrosła o 4,3 proc., za SIM prepaid spadła o 1,3 proc.

Z raportu DT wynika, że w końcu czerwca na rynku stacjonarnym polski T-Mobile obsługiwał 10 tys. szerokopasmowych łączy internetowych (o 13 tys. mniej niż rok wcześniej i o 1 tys. mniej niż w końcu marca 2019 r.) i 19 tys. łączy telefonicznych (o 7 tys. mniej niż rok wcześniej i o 1 tys. więcej niż w marcu 2019 r.).

Liczone w euro przychody T-Mobile Polska w II kwartale wyniosły 366 mln euro i były o 18 mln euro wyższe niż w I kwartale 2019 r. i o 2 mln niższe niż w II kwartale 2018 r. Były nieznacznie wyższe - o 5 mln euro - niż prognozowane przez analityków. T-Mobile Polska poinformował, że liczone w złotych przychody wyniosły 1,565 mld zł i były o 0,1 proc. niższe niż w II kwartale 2018 r.

DT informuje, że w Polsce T-Mobile w II kwartale odnotował spadek przychodów z usług hurtowych oraz niższe przychody ze sprzedaży sprzętu takiego jak smartfony. Polskiemu operatorowi udało się natomiast ograniczyć koszty, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie co miało pozytywny wpływ na EBITDA.

Skorygowana EBITDA z uwzględnieniem leasingu w II kwartale wyniosła 100 mln euro i była zgodna z oczekiwaniami analityków. EBITDA AL była o 8 mln euro wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach br. i o 1 mln euro wyższa niż w II kwartale 2018 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 118 mln euro i była o 8 mln euro wyższa niż w osiągnięta od stycznia do marca 2019 r. i o 17 mln euro wyższa niż w II kwartale 2018 r. T-Mobile Polska poinformował, że liczona w złotych EBITDA AL wyniosła 427 mln zł. Ubiegłoroczna EBITDA AL w okresie od kwietnia do czerwca wynosiła 423 mln zł, a w I kwartale 2019 r. wynosiła 398 mln zł.

Przychody części mobilnej polskiego operatora w II kwartale br. wynosiły 335 mln euro (po przeliczeniu - 1,435 mld zł), a stacjonarnej - 31 mln euro (133 mln zł). Przychody z usług wyniosły 340 mln euro (1,456 mld zł) i były - licząc w euro - wyższe zarówno od osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach br., a jak i w II kwartale 2018 r. Wzrosły zarówno w segmencie usług dla konsumentów, jak i dla klientów biznesowych.

- Stały napływ klientów i rosnąca lojalność w połączeniu ze stabilizacją rynku, skutkują wzrostem przychodów z usług mobilnych, co pozwala zrekompensować wciąż widoczne efekty zmian strategii sprzedaży hurtowej. Z drugiej strony, musimy zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak rosnące koszty pracy i rosnące ceny energii, które utrudniają ogólne działanie i w nadchodzących kwartałach nadal będą stanowić wyzwanie - mówi cytowany w komunikacie prasowym T-Mobile Polska Juraj Andras, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych T‑Mobile Polska. 

Nakłady inwestycyjne w II kwartale wyniosły 42 mln euro i licząc w euro były wyraźnie niższe niż w I kwartale br. i II kwartale ub.r. Po I półroczu wyniosły 108 mln euro i były o 1 mln euro niższe niż w tym samym okresie ub.r.

W raporcie finansowym DT właściciel T-Mobile Polska podtrzymuje zamiar ukończenia w tym roku budowy ogólnopolskiej przeznaczonej dla usług Internetu Rzeczy sieci NB-IoT. Obecnie taka sieć działa w kilku miastach kraju.

DT oczekuje, że procedura udostępniania operatorom komórkowym przeznaczonych dla usług 5G częstotliwości z zakresów 3,6-3,8 GHz zacznie się w IV kwartale 2019 r. i zakończy w I kwartale 2020 r. Z kolei - według oczekiwań właściciela T-Mobile Polska - rozdział pasma 700 MHz spodziewany jest w IV kwartale 2022 r.

T-Mobile Polska poinformował, że w II kwartale 2019 r. liczba działających w sieci operatora stacji bazowych LTE-A wzrosła o 780 do ponad 8150. W zasięgu LTE-A jest ponad 70 proc. mieszkańców kraju. Na blisko 2000 BTS (wzrost o ponad 700) agregowane są cztery pasma (800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz 2600 MHz). Już blisko 91 proc.danych przesyłanych jest w sieci LTE, z czego najwięcej z wykorzystaniem częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz. Sieć 3G odpowiada za 9 proc. przesłanych danych, a sieć 2G za jedynie 0,06 proc.

Raport finansowy Deutsche Telekom

Informacje dodatkowe do raportu Deutsche Telekom

Komunikat prasowy T-Mobile Polska