REKLAMA

Rośnie popularność chmury w firmach

Z badania „Cloud Computing” przygotowanego przez Xopero Software wynika, że z rozwiązań cloudowych korzysta 50 proc. ankietowanych firm. W tym roku do chmury zamierza przenieść swoje zasoby 21,6 proc. przedsiębiorców.

Według IDC, w skali globalnej aż 9/10 firm korzysta z cloud computingu, a do 2025 r. biznes umieści w chmurze 60 proc. swoich danych. Należy tu jednak zaznaczyć, że statystyki te zawyżają firmy, które korzystają wyłącznie z podstawowych usług w chmurze, takich jak poczta elektroniczna czy programy do przechowywania i współdzielenia dokumentów.

Ponad połowa przedsiębiorców (58,3 proc.) uważa rozwiązania cloudowe za bezpieczne, a 41,7 proc. ankietowanych nie ufa chmurze. 92 proc. firm jest zdania, że chmura ułatwia codzienną pracę. Stosunkowo niski koszt utrzymania i wdrożenia, brak inwestycji w sprzęt, płatność w przypadku korzystania czy ułatwienie pracy zdalnej – to kolejne wymieniane przez firmy korzyści z cloud computing.

Mam wrażenie, że te statystyki o nieufności przedsiębiorców do chmury mają swoje podłoże w dwóch źródłach. Pierwszym jest dość abstrakcyjny i nienamacalny charakter rozwiązań cloudowych – mówi Bartosz Jurga, Head of Sales w Xopero Software – Drugą przyczyną są powszechne mity na temat chmury. Obawy o to, że jest ona niebezpieczna, droga czy mało wydajna są bezpodstawne. Dostawcy usług chmurowych korzystają z takiego poziomu zabezpieczeń, którego wdrożenie w pojedynczym przedsiębiorstwie jest co najmniej nieopłacalne, a często wręcz niemożliwe. 

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają również po usługi cyberbezpieczeństwa w chmurze, czyli rozwiązania w modelu SECaaS (ang. Security-as-a-Service). Przewiduje się, że wartość globalna tego rynku do 2020 r. wyniesie ok. 8,5 mld dolarów.

Zainteresowanie usługami chmurowymi na polskim rynku regularnie rośnie. Zarówno w segmencie przedsiębiorstw korporacyjnych, jak i MŚP. Jednym z czynników, który będzie wpływał na dalszy wzrost popularności rozwiązań cloudowych jest rosnąca świadomość potrzeby wdrażania w firmach planów ciągłości działania biznesu – uważa Marcin Lebiecki, dyrektor centrum danych Asseco Data Systems.

REKLAMA