Ruda Śląska zainwestuje w miejską sieć szerokopasmową

Ruda Śląska planuje rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej w związku z planowanymi projektami z zakresu smart cities. Szczegóły określa specjalna koncepcja, która właśnie została przygotowana na zlecenie magistratu.

– Sieć szerokopasmowa to „kręgosłup techniczny” dla większości systemów, które miałyby być wdrażane. Dlatego tak ważne jest jej utworzenie. W koncepcji przedstawionych zostało kilka scenariuszy, w jaki sposób ma być taka sieć tworzona oraz w jaki sposób jej budowa ma być finansowana – informuje Arkadiusz Godlewski, doradca prezydenta miasta ds. Smart City.

Sieć szerokopasmowa będzie podstawą do budowy pozostałych systemów, takich jak rozbudowa monitoringu, utworzenie systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami powietrza, które mają być zainstalowane w newralgicznych punktach miasta. Inne projekty, które miałyby bazować na sieci szkieletowej, to zintegrowany system sterowania oświetleniem ulicznym, czy inteligentny system sterowania ruchem obejmujący m.in. system obszarowego sterowania ruchem drogowym, system informacji o wolnych miejscach parkingowych, system informacji pasażerskiej, system informacji dla kierowców. Koncepcja Smart City zakłada także otwarcie danych, których właścicielem jest miasto.

Do realizajci tych projektów miasto chce wykorzystać fundusze unijne, ale również jako rekomendacja wskazywane jest partnerstwo publiczno–prywatne.

REKLAMA